ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන

මැයි 17, 2019


ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක් හලාවත ශ්‍රී විජයාරාම විහාරස්ථ රැස්වීම් ශාලාවේදි පැවැත්වූ අයුරු.

ඡායාරූපය – ආරච්චිකට්ටුව සමූහ අතුකෝරල යූ.ගුණපාල

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
17 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.