ජංගම අක්ෂි සායනය

මැයි 17, 2019


පල්ලේකැලේ ප්‍රජා පොලිස් ඒකකයේ මෙහෙයවීමෙන්, පසුගියදා, කුණ්ඩසාලේදී පැවැති ජංගම ‘සුවදාන’ සද්කාරක වැඩසටහනේ අක්ෂි සායනයේ අවස්ථාවක්.

(මධ්‍යම පළාත් විශේෂ – පාලිත අලකේශ්වර)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
17 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.