ගොවි සමිතියෙන් උපහාර උළෙලක්

ජුනි 21, 2019

පාතහේවාහැට තලාතුඔය ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්මාන්තය නගා සිටුවීමට දායකත්වය දක්වන්නන්ට උපහාර දැක්වීම සඳහා සැලසුම් කළ උත්සවයක් පසුගියදා තලාතුඔය ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේදී පැවතිණි.

ගොවිජන අබිමන් ප්‍රශංසා ප්‍රණාම නම්වූ එම උත්සවයේදී පුරා වසර දහඅටක් ගොවිජන සේවා කාරක සභා සභාපති වශයෙන් සේවය කරන ඩී.එම්. විජේරත්න මහතාට ගොවිජන සේවා මූලස්ථාන භාර ප්‍රාදේශීය නිළධාරි ආරියසේන විසින් උපහාර සිහිවටනය පිළිගැන්වූ අයුරු සේවාරුවේ දැක්වේ.

පී.ඒ.කපුරුබණ්ඩාර ආරච්චි තලාතුඔය විශේෂ

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.