සෙත්පැතීමේ ශාන්තිකර්මය සීනිගමදී

ජුනි 28, 2019
 
සැදැහැවතුන්ට සෙත් පැතීමේ ශාන්ති කර්මයක් පසුගියදා සීනිගම ශ්‍රී දෙවොල් දේවාල පුණ්‍ය ප්‍රාන්තයේදී පැවැත්විණි. දේවාලයේ භාරකරු සරත් දිසෙන්තුවාහන්දි මහතා ඇතුළු දේවාල භාරකාර මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කර තිබූ එම පින්කමට සැදැහැවතුන් විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ. 
 
(බූස්ස සමූහ දේව, දෙව්නිස් ද සිල්වා) 
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
15 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.