සීනිගම දේවාල භාරකාර මණ්ඩලයේ පරිත්‍යාගයක්

ජුනි 28, 2019


ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන්ට පාසල් උපකරණ පිරිනැමීමේ උත්සවයක් සීනිගම ශ්‍රී දෙවොල් දේවාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.දේවාල භාරකාර මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කර තිබූ එම උළෙලේ දී දේවාලයේ භාරකරු සරත් දිසෙන්තුවාහන්දි මහතා විසින් සිසුවෙකුට පාසල් උපකරණ කට්ටලයක් පිරිනැමූ අයුරු.

(බූස්ස සමූ හ දේව, දෙව්නිස් ද සිල්වා)

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.