විදුහලේ ඔසු බිමක්

ජූලි 12, 2019

රත්ගම. රණපනාදෙණිය ශ්‍රී ධර්මාධාර කනිටු විදුහල් භූමියේ සාර්ථක ලෙස ගෙවතු වගා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරයි. එළවළු, පළතුරු, පලාවර්ග සහ ඔසු පැළ වර්ගද එහි වගා කෙරේ. සිටුවන ලද පැළවලට සිසු සිසුවියන් සද්කාර කරන අයුරු සුබසෙත කැමරාවට යොමු වූ අවස්ථාවක්.

(බූස්ස සමූහ දේව, දෙව්නිස් ද.සිල්වා)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.