ඔසු පැළ රෝපණය සිසු වැඩසටහන

ජූලි 19, 2019

රත්ගම පොලීසියේ ප්‍රජා පොලිස් ඒකකයේ ස්ථානාධිපති උප පොලිස් පරීක්ෂක අශෝකා මානවඩු මහත්මියගේ සංවිධායකත්වයෙන් රත්ගම රණපනාදෙනිය ශී‍්‍ර ධර්මාධාර කනිටු විදුහලේ පැවැති රුක් රෝපණ වැඩසටහනේදී, ගුරුතුමියක් සිසුවෙකුට ඖෂධීය පැළයක් සිටුවන අයුරු පැහැදිලි කර දෙමින්.

(බූස්ස සමූහ දේව. දෙව්නිස් ද. සිල්වා)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.