සමාජ සත්කාර සංසදයෙන් ලේ දන්දීමක්

ජූලි 26, 2019

උඩුබද්දාව, බිබිලාදෙණිය “සමාජ සත්කාර සංසදය 6 වෙනි වරටත් සංවිධානය කළ ‘ලේ’ දන්දීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා බිබිලාදෙණිය සණස ශාලාවේදී පැවැත්වූ අයුරු.

මාදම්පේ සමූහ ඒ.පී. ගුණරත්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.