වැඩිහිටි සමිතියේ ආයුර්වේද සායනය

ජූලි 26, 2019

ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනයක් හලාවත කොරයාවත්ත දිවිසරණ වැඩිහිටි සමිති ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

දිවිසරණ වැඩිහිටි සමිතිය, හලාවත ප්‍රජා පොලිස් ඒකකය, හලාවත කොරයාවත්ත කාන්තා සමිතිය හා සර්වෝදය සමිතිය එක්ව සායනය සංවිධානය කළහ. ආයුර්වේද වෛද්‍යවරියක් රෝගියෙකුට උපදෙස් දෙන අවස්ථාවක් හා ආයුර්වේද ඖෂධ ලබා දීමේ අවස්ථාවක් ඡායාරූපයේ වෙයි.

අතුකෝරළ යූ.ගුණපාල ආරච්චිකට්ටුව සමූහ

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.