ලේ දන්දීමේ පුණ්‍ය කර්මය

අගෝස්තු 2, 2019

පල්ලේකැලේ සම්බෝධි ධර්මායතනය විහාරස්ථ ධර්ම ශාලාවේදී ලේ දන්දීමේ පුණ්‍ය කර්මයක් පැවැත්විණි. පොසොන් උත්සවයට සමගාමීව පැවැත්වුන මෙම ලේ දන්දීමේ කඳවුර විහාරාධිපති බුලංකුලමේ උපවංශ නා හිමියන්ගේ මඟපෙන්වීම යටතේ පල්ලේකැලේ සමගි අන්‍යොන්‍යාධාර සමිතියේ සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සංවිධානයෙන් මහනුවර රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය මණ්ඩලය මගින් පැවැත්විණ.

පල්ලේකැලේ ආයුර්වේද රෝහල, දුම්බර සිර කඳවුර, පල්ලේකැලේ එළිමහන් සිර කඳවුර යන ආයතනයන්හි කාර්ය මණ්ඩලයන් සහ ප්‍රදේශවාසින් රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීමට සම්බන්ධ විය.

ඡායාරූපය සහ වාර්තාව – සුනිල් ගුණවර්ධන, කුණ්ඩසාලේ සමූහ

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.