මත් උවදුර පිටුදැකීම

අගෝස්තු 2, 2019

මහවැව – මරඳ උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ග්‍රාමීය කමිටුව සංවිධානය කළ ‘මත් උවදුර’ පිළිබඳව ප්‍රදේශයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩ සටහනක් පසුගියදා මරඳවැල්ල ප්‍රජා ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

මහවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජ සේවා නිලධාරිනිය අදාළ දැනුවත් කිරීම් සිදුකළ අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

මාදම්පේ සමූහ – ඒ.පී.ගුණරත්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.