දේවස්ථානයේ කොඩි එසවීමේ මංගල්‍යය

අගෝස්තු 23, 2019

කොළඹ 15, අලුත් මාවත සමස්ත ලංකා ආනන්ද අය්යප්පා දේවස්ථානයේ 16 වැනි වාර්ෂික මහා උත්සවය ඉකුත් 04 වෙනිදා පැවැත්විණි. එහිදී කොඩි එසවීමේ මංගල්‍යය පැවති ආකාරය.

කොටගල සමූහ වාර්තාකරු පොන් අරුණාසලම්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.