“මිනිසාට ඇතිවන වමනය”

සැප්තැම්බර් 27, 2019

ආමාශයෙන් ලේ යන විට සෙම සහිතව කළු පාට ලේ වහන වේ. තවද වකුගඩු රෝගවලදී මුත්‍රා විෂ වීම්වලදී ඩෙංගු රක්ත පාතයේදී වමනය සිද්ධ වේ.

මිනිසාගේ උදරයේ කවර අංගයක් පීඩාවට පත් වූවත් එම රෝගයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය නම් වමනය ඇතිවීමයි. මිනිසාගේ මිනිස් මොළයේ (මස්තිස්කයේ) මොනයම් පීඩාකාරී අවස්ථාවකදී හෝ වමනය ඇතිවිය හැකිය. සමහර මානසික රෝග උග්‍ර තත්ත්වයේදී වමනය ඇතිවේ. මිනිස් මොළයේ ගෙඩි පිළිකා තත්ත්වය කරණ කොටගෙනද වමනය මිනිසාට ඇතිවේ.

 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.