ගැබිනි මව්වරුන්ට ගුණ දෙන මව්කිරි වඩන පෝෂණ ගුණ සපිරි අගනා ඖෂධාහාරය චව් චව්

දෙසැම්බර් 13, 2019
චව් චව් ගෙඩියක ආහාරමය තන්තු ග්‍රෑම් 3 -4 ක් පමණ පවතින අතර ඒ නිසා මලබද්ධය සහ අර්ශස් රෝග මර්දනයටත් උපකාරි වන අතර බඩවැල් වල හටගනු ලබන පිළිකා සෑදීමෙන් වැළකීමටත් උපකාරි වේ. 
වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
12 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.