කාස රෝග නිධානය හා චිකිත්සාව

ජනවාරි 17, 2020

මිනිසාට බහුලව වැළඳෙන රෝග අතර වයස් බේදයකින් තොරව පීඩාවට පත්කළ හැකි රෝගයක් ලෙස කාස රෝගය හඳුන්වා දිය හැකිය. එසේම සංක්‍රාමික හෙවත් බෝවන රෝග යටතටද හඳුන්වා දී තිබේ.

කාසය කෝෂ්ඨ මාර්ගයේ ඇතිවන රෝගයකි. එමෙන්ම ප්‍රාණ හා උදාන වාතය හේතුවෙන් කාසය ඇතිවේ.

කාසය ඇතිවීමේ හේතු

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.