විවාහයට බලපාන අඟහරු දෝෂය

ජනවාරි 17, 2020

හත්වැන්න ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපක්ෂයටම විවාහයට ගැලපෙන රාශි වෙයි. එම නිසා හතේ අඟහරු (කුජ) සිටීම ගැන මනා ලෙස නිරීක්ෂණයක් කළ යුතුය. එනම් කුජ (අඟහරු) ලේ ධාතුවට බලපාන නිසා ක්‍රියාකාරිත්වය අධිකය. බටහිර ක්‍රමයට ඒ බී.ඕ ලේ ධාතුව මෙන්ම අපේ ක්‍රමයට පූර්ව, මධ්‍ය නාඩි ලෙසවත් ගැලපීමක් තිබිය යුතුය.

ජන්ම පත්‍රයක අඟහරුගේ පිහිටීම අනුව ඇතිකරන දෝෂය භෞම හෙවත් මංගල දෝෂය ලෙස අපි හඳුන්වමු. අඟහරුට විවිධාකාර වූ නම් ඇතත් අපි වැඩියෙන්ම හඳුන්වන්නේ භෞම සහ මංගල කියන නමිනි. එසේම අඟහරුගේ දෝෂයට විවාහ පරීක්ෂණයේදී පමණක් ප්‍රමුඛ තැනක් දී සොයාබලා ඇත්තේ කුමන කාරණාවක් නිසාදැයි සොයා බැලීම වටී.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.