ඉගෙනුමට බාධා කරන සඳු චංඩාල යෝගය

පෙබරවාරි 21, 2020

චන්ද්‍රයාත් රාහුත් කේන්ද්‍රයේ ලං ලංව යෙදීම සඳු චණ්ඩාල යෝගයයි. මෙම යෝගයෙන් උපන් තැනැත්තා හදිසි තීරණ මත කටයුතු කරන අයෙක් වනු ඇත.

යමෙක් මෙලොව බිහිවන අවස්ථාවේදී සෞර ග්‍රහමණ්ඩලයේ නැකැත් 27 පෙරදැරි කරගෙන විසිරී සිටින ආකාරය පෙන්නුම් කරන අතර, කොටු දොළහ තුළින් 5 වැන්න අධ්‍යාපන ස්ථානය, පුත්‍රස්ථානය , විද්‍යාස්ථානය යනුවෙන් නම් කර ඇත.

පස්වැන්න පරික්ෂා කිරීමෙන් දරුවාගේ අධ්‍යාපන තත්වය පහසුවෙන් තීරණය කරගත හැකි අතර,

දරුවා ඉගෙන ගන්නවාද, ඉගෙනීම අතරමඟ කඩාකප්පල් කරගන්නවාද ලෙඩ දුක් හදසි අනතුරු වැනි දෙයින් ඉගෙනීමට බාධා ඇති කරනවාද යන්න පහසුවෙන් තීරණය කළ හැකිය.

කේන්ද්‍රයක 5 වැනි භාවයත් එහි අධිපතියාත් ඥානකාරක ගුරුත්, විද්‍යාකාරක බුධත්, නීච සතුරු අස්ථ නොවී තැන්පත් විය යුතු අතර 5 වැනි භාවයටත් පාප දෘෂ්ටි නොවැටිය යුතුය.

බුධ ගුරු පාපකර්තරී වීම 6,8,12 වැන්නේ වීම 6,8,12 අධිපතියන්ගේ නැකැත් වල උපතින් ගමන් කිරීම චන්ද්‍රයා පුරපස වී බලවත් වීම මනාසේ කේන්ද්‍රයක පිහිටිය යුතුය.

උසස් අධ්‍යාපනය 9 වැන්නෙන් පෙන්නුම් කරන අතර, 9 අධිපති දුර්වලව 6,8,12 සිටීම ඉගෙනීම අඩාළ කරයි.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.