2020 කෝණ මාස උදාව

ජනවාරි 10, 2020

ඡ්‍යොතිෂයේ සූර්යාගේ ගමන අනුව කෝණ මාස යෙදී ඇත. මේ අනුව සූර්යයා මීන රාශියේ ගත කරන කාලය මීන කෝණ මාසය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. මෙම මීන මාසය සිදුවන්නේ මාර්තු මස 15 වන දින සිට අප්‍රේල් මස 13 දක්වා වේ.

මෙම කාලය තුළ නිවාස සෑදීම ආරම්භ කිරීම දෝෂ ඇති කරයි. මෙම කෝණ මාසය තුළ නිවස ඉදිකිරීම ඇරඹී නම් ඒ නිවස සාදා පදිංචි වීමෙන් පසුව පසු කරදර බොහෝ ඇති කරයි.

එදිනෙදා නිවසේ කරන කටයුතු කඩාකප්පල් වේ. එසේම එම කරන ලද කටයුතුවල අස්ථිර තාවයක් ඇති කරයි. නිවස ආරම්භ කළ විගස නිවසේ වැඩ ඉක්මනින් අවසන් නොවීම මෙසේ සිදු වේ. එමෙන්ම ගෘහවාසීන් දිළිඳු කරයි.

මීළඟ මිථුන කෝණ මාසය වන්නේ ජුනි මස 15 දින සිට ජුලි මස 16 වන දින දක්වා ය. මෙම කෝණ මාසය තුළ නිවසක් ආරම්භ කරන්නේ නම් පදිංචියෙන් පසු සිදුවන දෝෂද බොහෝ ය. සතුරු බිය, නෑදෑයන්ගේ කරදර අසල්වැසියන්ගේ කරදර නිතර ඇතිවේ.

මින් පසු උදාවන්නේ කන්‍යා කෝණ මාසයයි. මෙහි කාලසීමාව වන්නේ විවිධ නඩු හබ ඇතිවීම, භාර්යාවට අපල උපද්‍රව ඇති කරයි. තවද විවාහ අවාහ අවුල් වියවුල් වේ. එහි තවත් විපාකයකි. සැප්තැම්බර් 16 දින සිට ඔක්තෝබර් මස 17 දක්වා එම කරදර පවතී.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.