අක්ෂි රෝග සම්බන්ධයෙන් කෙම් ක්‍රම

ජනවාරි 17, 2020

මනුෂ්‍ය ශරීරයේ ඉන්ද්‍රියන් අතර ඇස් දෙක ඉතා වැදගත් ඉන්ද්‍රියකි. “ඇහැ වගේ ආරක්ෂා කරගන්න ඕන” කියල අප අතර ව්‍යවහාරයේ පවතින ප්‍රකාශයන්ගෙන් ගම්‍ය වන්නේ ඇස වනාහි ඉතා වටිනා දෙයක් බව යි.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
16 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.