කටක රවියේ සෑම ලග්නයකටම මහා පුරුෂ යෝග

ජූලි 10, 2020

ශක වර්ෂ 1942 හි සිව්වන මාසය වන කටක රවිය 2020 ජූලි 16 වෙනි ගුරු දින 10.47 පැයට උදාවී අගෝස්තු 16 වෙනි ඉරු දින 19.11 පැය දක්වා පවතී. මෙම මාසය තුළ රවි කටකයේ මිතුරුව ,ගුරු ධනුවේ ස්වක්ෂෙත්‍රව ශනි මකරයේ ස්වක්ෂේත්‍රව, කුජ මීනයේ මිත්‍රව, සිකුරු වෘෂභයේ ස්වක්ෂේත්‍රව, බුධ මිතුනයේ ස්වක්ෂේත්‍රව පිහිටා ඇත.

මිථුන රවියේ සෑම ලග්නයකටම උදාවී මහා පුරුෂ යෝගයන් මෙම රවියේදී ද සෑම ලග්නයකටම උදාවන අතර, මිථුන රවියේ අග භාගයේ මෙන්ම අගෝස්තු 02 වෙනි දින 03.32 පැයට බුධ කටක, රාශි ගතවන තුරු මිථුන, කන්‍යා, ධනු, මීන ලග්න වලට භද්‍ර යෝගයත්, ගුරු හංස යෝගයත් උදා කරයි.

මේ අනුව මහා පුරුෂ යෝග දෙකක් ඉහත වකවානු තූළ එම ලග්නයන්ට උදාවන අතර අගෝස්තු 01 වෙනි දින 5.10 පැයට සිකුරු, මිථුන රාශි ගතවන තුරු සෑම ලග්නයකටම මහා පුරුෂ යෝගයක් උදා කරයි. මේ අනුව මේෂ, කටක, තුලා , මකර ලග්න වලට සෙනසුරු, මකර රාශිගත වී මෙන් ශශ යෝගයත්, වෘෂභ, සිංහ, වෘශ්චික , කුම්භ ලග්න වලට සිකුරු වෘෂභ රාශිගතව ඇති බැවින් මාලවි යෝගයත් උදාකරයි. එහෙත් රවිය අවසාන වනතුරු ගුරුගේ ගුරුහංස යෝගය හා සෙනසුරුගේ ශශ යෝගය ක්‍රියාත්මකය.

රවිය ආරම්භයේ දීම බුධ රවිගෙන් දොළොස්වැන්නේ පිහිටා රවිගේ වොශී යෝගය උදාකර දී ඇති අතර අගෝස්තු 02 වෙනි දින 03.32 පැයට බුධ කටකයට පැමිණ රවි සමඟ සංයෝග වීමෙන් බුධ ආදිත්‍ය යෝගය උදාවී අගෝස්තු 08 වෙනි දින 09.42 පැයට බුධ රවිට අංශක 10 ට කිට්ටු වීමෙන් නිපුණ යෝගය බවට පරිවර්තනය වේ.

රවිය ආරම්භයේදි සඳු වෘෂභයේ උච්චව පිහිටා සස යෝගය ද සඳුගෙන් දෙවැන්නේ බුධ පිහිටා ඇති බැවින් යෙදෙන සුතපා යෝගයද උදාකර ඇති අතර සුන පා යෝගය, ජූලි 18 වෙනි දින 08.59 පැය දක්වාද ජූලි 29 වෙනි දින 02.51 පැය සිට අගෝස්තු 02 වෙනි දින 13.00 පැය දක්වා ධනුවේ හා මකරයේ සඳුගෙන් දෙවැන්නේ ගුරු ශනි ගෝචර වීමත්, අගෝස්තු 12 වෙනි දින 07.37 පැය සිට අගෝස්තු 14 වෙනි දින 18.01 පැය දක්වා සඳුගෙන් දෙවැන්න වන මිථුනයේ සිකුරු ගෝචර වීමෙනුත් උදා කරයි. සඳුගෙන් දොළොස්වැන්නේ ග්‍රහයන් තැන්පත් වීමෙන් උදාවන අනපා යෝගය ජූලි 18 වෙනි දින 08.59 පැය සිට ජූලි 22 වෙනි දින 19.14 පැය දක්වා සඳුගෙන් දොළොස්වැන්න වන වෘෂභයේ සිකුරු හා මිථුනයේ බුධ ගෝචර වීමෙනුත් අගෝස්තු 02 වෙනි දින 13.00 පැය සිට 07 වැනි දින 06.59 පැය දක්වා සඳුගෙන් දොළොස්වැන්න වන ධනුවේ ගුරු හා මකරයේ ශනි ගෝචර වීමෙනුත් බල පැවැත්වේ.

 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

ආචාර්ය පණ්ඩිත වෛද්‍ය
ලක්ෂ්මන් වසන්ත රුක්මාල්
ගොරකපිටිය පිළියන්දල

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.