මාලිකා යෝගය උදාවන කන්‍යා රවිය

සැප්තැම්බර් 4, 2020

ශක වර්ෂ 1942 කන්‍යා රවිය 2020 සැප්තැම්බර් මස 16 වෙනි දින 19.08 පැයට හිරු කන්‍යා රාශියට පැමිණීමෙන් උදාවන අතර, එය ඔක්තෝම්බර් මස 17 වෙනි දින 07.05 පැය වනතුරු පවතී. 

මෙම මාසය තුළ සිදුවන ග්‍රහචාරය අනුව දක්නට ලැබෙන විශේෂත්වය නම් මෙම වර්ෂය ආරම්භයේ සිට පැවති ග්‍රහයන් ඒකරාශි වීම මෙම මාසය තුළ සිව් වතාවක් වෙනස් වෙමින් සියලු ග්‍රහයන් තනි තනිව භාව ගත වීමයි. 

එමෙන්ම වර්ෂ 01 මාස 06 දින 15 කට පසු මිථුන , ධනු රාශිගතව සිටි රාහු, කේතු, වෘෂභ, වෘශ්චික රාශිගතව මිත්‍ර තත්ත්වයට පත්වීම ද මෙම මාසයේ සිදුවේ. රවිය ආරම්භ වීමට රවි, සිංහ රාශිගතව උභයචාරි යෝගය නිර්මාණය කර සිටි අතර, රවි, කන්‍යා රාශිගත වීමත් සමඟ නිපුණ යෝගය උදා කරමින් සැප්තැම්බර් 22 වෙනි දින 16.57 පැයට බුධ තුලා රාශිගතවන තුරු පවතින අතර, මෙම සංයෝගය ධනු ලග්නයෙන් උපන්නන්ට ධර්ම කර්මාධිපති රාජ යෝගය ද උදාකර එතැන් සිට හිරු ගෙන් වෙෂි යෝගය උදාකර දෙයි. එය සැප්තැම්බර් 28 වෙනි දින 01.02 පැයට සිකුරු, සිංහ රාශිගතවන තුරු පැවත නැවත උභයචාරි යෝගය බවට පත් වේ. රවිය ආරම්භයේදි හිරු සමව ද සඳු මිත්‍රව ද කුජ වක්‍ර හා ස්වක්ෂේත්‍රව ද, බුධ ස්වක්ෂේත්‍රව ද, ගුරු ස්වක්ෂේත්‍රව ද, සිකුරු සතුරුව ද, සෙනසුරු ස්වක්ෂේත්‍රව ද, රාහු කේතු සමව ද පිහිටා කුජගේ රුචක බුධගේ භද්‍ර ගුරුගේ ගුරු හංස ශනිගේ ශශ යන මහා පුරුෂ යෝග උදාකර දෙයි. 

ඒ අනුව භද්‍ර හා ගුරු හංස යෝග කන්‍යා, ධනු, මීන, මිථුන ලග්න වලින් උපන්නන්ටත් රුචක හා සස යෝග මේෂ, කටක, තුලා, මකර ලග්නවලින් උපන්නන්ටත් උදාකර දෙමින් එම ලග්න වලට මහා පුරුෂ යෝග දෙක බැගින් උදාකර දෙයි. තවද, ගුරු, ධනු රාශිගතව සියලු ලග්න වලට රණහංස යෝගය ද උදාකර දෙයි. 

එහෙත් 22 වෙනි දිනෙන් පසුව බුධ ,තුලා රාශිගත වීමෙනුත් එක්තෝම්බර් 04 වෙනි දින කුජ, මීන රාශිගත වීමෙනුත් භද්‍ර හා රුචක යෝගයන් ඉවත් වේ. එමෙන්ම සැප්.22 වෙනි දින සිට 28 වෙනි දින දක්වා බුධ, ගුරු, සිකුරු 2,5,7 භාවගත වීමෙන් මිථුන ලග්නයටත්, 4,7 9 භාව ගත වීමෙන් හා සැප්. 28 වෙනි දින සිට ඔක් 04 වෙනි දින දක්වා 5,7,9 භාවවල භාවගත වීමෙන් මේෂ ලග්නයටත් සරස්වතී යෝගය උදාකරයි. තවද මකර රාශිගතව ඇති ශනි ගෙන් ශ්‍රීකාන්ත යෝගය ද උදාකරයි. එමෙන්ම ගුරු 3,5,11 භාවයක වීමෙන් සිංහ හා තුලා ලග්න වලටත් 24 දිනෙන් පසු සිංහ හා කුම්භ ලග්න වලටත් චින්තාමනී යෝගය ද උදාකරයි. 

එමෙන්ම රවිය ආරම්භයේදී සිකුරුට හා බුධට මැදිව සිංහ රාශියේ චාරය වන සඳු ගෙන් 17 වෙනි දින 15.06 පැය දක්වා ධුරාදුර යෝගය උදාකර ඇති අතර, තුලා රාශියේ ගත කරන 19 වෙනි දින 14.45 පැය සිට 21 දින 15.22 පැය දක්වා ද මකර හා කුම්භ රාශිවල ගත කරන 26 වෙනි දින 00.45 පැය සිට 30 දින 20.39 පැය දක්වා ද සඳුගෙන් දොළොස්වැන්නේ ග්‍රහයින් සිටීමෙන් උදාවන අනපා යෝගය ද වෘශ්චික හා ධනු රාශිවල ගත කරන 21 වෙනි දින 15.22 පැය සිට 26 වෙනි දින 00.45 පැය දක්වා ද ඔක්. 10 වෙනි දින 19.05 පැය සිට 13 වෙනි දින 00.26 මිනිත්තුව  දක්වා ද සඳුගෙන් දෙවැන්නේ ග්‍රහයින් සිටීමෙන් උදාවන අනපා යෝගය ද සඳු කුජ මේෂයේ සංයෝග වන ඔක්. 03 වෙනි දින 08.52 පැය සිට 05 දින 21.42 පැය දක්වා චන්ද්‍රමංගල යෝගයද උදාකරයි.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.