දසාව සහ විපාක කාලය

මැයි 31, 2019

කිසියම් නැකැතක් එක ග්‍රහයෙකුට හිමි වී නම් එතැන් සිට දහවෙනි නැකතත් දහනම වෙනි නැකතත් එම ග්‍රහයාටම අයත් වේ. දසා පිළිවෙළ අනුව කාලය කොටස් කිරීමේදි සෑම මහදසාවක්ම අන්තර් දසා නවයකට බෙදී ඇත.

විද්‍යාත්මක කේන්දරයක පැහැදිලි කරන කර්මය හෙවත් ක්‍රියාත්මක ශක්තිය මත සිදුවන විපාක නිරීක්ෂණය කළ හැකි වන්නේ දසා කාලය මතය. විපාක ලෙස හැඳින්වූ විට ඒවා ඉෂ්ට (සුබ) අනිෂ්ට (අසුබ) ලෙස හඳුනා ගත හැකි වේ. මෙම විපාකයන්ගේ පලදීම කොයි ආකාරයකින් කිනම් කාල සීමාවකදී ගෙන දෙනවාද යනු දැන ගැනීමේ මාර්ගය දසා පිළිවෙළින් ගොනුවී ඇත්තේය.

මේ පිළිබඳව සැකසුම් රාශියක් තිබුණත් ආසියාතික රටවලට ඉතාම නිවැරදි දසා පිළිවෙළ “විංශෝත්තරී මහ දසා ක්‍රමය” බව පැහැදිලි වී ඇත. විංශෝත්තරි දසා ක්‍රමය සකස් කර තිබෙනුයේ කලියුගය සඳහාය. කලියුගයේ මිනිසාගේ පරම ආයුෂ අවුරුදු 120 ක් ලෙස සලකනු ලබයි. ඒ අනුව මෙම දසා ක්‍රමය ආරම්භ වී ඇත්තේ රවිට මහ දසාව අවුරුදු 06 ක් හා පිළිවෙළින් සඳුට අවුරුදු 10 ක් ද අඟහරුට අවුරුදු 07 ක්ද, රාහුට අවුරුදු 18 ක්ද බ්‍රහස්පතිට අවුරුදු 16 ක්ද සෙනසුරුට අවුරුදු 19 ක්ද බුධට අවුරුදු 17 ක්ද,කේතුට අවුරුදු 07 ක්ද සිකුරුට අවුරුදු 20 ක්ද වශයෙන් බෙදා දීමෙනි.

කිසිවෙකුගේ උප්පත්ති කර්මය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය අවබෝධ කරගනු ලබන්නේ රවිගේ බලය පිහිටි ආකාරය අනුව සහ සූර්ය කේන්දරය අනුවයි. එයින් පැහැදිලි වන්නේ රවිගේ බලය පිහිටි අන්දම අනුව කෙන්ද්‍ර හිමියාගේ ජීවත්වීමේ කාලය රඳා පවතින බවය. කලියුගයේ මනුෂ්‍යයාගේ ජීවත්වීමේ කාලය අඩු බැවින් රවිට අවුරුදු 06 ක් වෙන්කර ඇති බව පෙනේ. ඊළඟට අඩුම මහ දසා කාලය වෙන්කර තිබෙන්නේ කේතුටත් අඟහරුටත්ය. කේතුගේ කාර්යභාරය ඒකරාශි වන ශක්තීන් අන්තය කරා ගෙන යෑම බැවින් ඒ අනුව දසා කාලය වෙන්කර ඇත.උත්පාදක ශක්තිය ඇති කිරීමේ බලයත් නැති කිරීමේ බලයත් අඟහරුට සහ සෙනසුරුට වෙන් වී අත. කලියුගයේ පැවතීමේ ශක්තිය අඩු නිසා ඇති කිරීමේ වේගයද අඩු විය යුතුය. මේ නිසා අඟහරුට වර්ෂ 07 ක් නැසීමේ වේගය වැඩි නිසා සෙනසුරුට වර්ෂ 19 කුත් වෙන්කර ඇති බව පෙනේ. කලියුගයේ මිනිසාගේ අවිද්‍යාව ඉපදීමේ වේගය අනුව බුධට වර්ෂ 17 කුත් සිකුරුට වර්ෂ 20 කුත් වෙන්වී ඇත. කලියුගයේ මිනිසාගේ ක්‍රම විකාශයද පවතින බව පැහැදිලි වන්නේ බෘහස්පතිට අවුරුදු 16 ක් වෙන්කර තිබීමෙනි. මිනිසාගේ ක්‍රියාත්මක ශක්තියට අවශ්‍ය සැකසුම පැහැදිලි කරමින් චන්ද්‍රයාට මහ දසාව අවුරුදු 10 ක් වෙන්කර තිබේ.

විංශෝත්තරී මහ දසාව ගනිනු ලබන්නේ චන්ද්‍රයා ගමන් කළ නැකැත මුල්කර ගනිමිනි. නක්ෂත්‍ර වශයෙන් සලකනු ලබන තාරකා පන්ති 27 කොටස් නවයකට බෙදා විංශෝත්තරී දසා නියමය කර තිබෙන අතර නව ග්‍රහ මණ්ඩලයේ එක් එක් ග්‍රහයාට මෙයින් නැකැත් තුනක් හිමි වී ඇත. කිසියම් නැකැතක් එක ග්‍රහයෙකුට හිමි වී නම් එතැන් සිට දහවෙනි නැකතත් දහනම වෙනි නැකතත් එම ග්‍රහයාටම අයත් වේ. දසා පිළිවෙළ අනුව කාලය කොටස් කිරීමේදි සෑම මහදසාවක්ම අන්තර් දසා නවයකට බෙදී ඇත. නැවතත් මෙම එක අන්තර් දසාවක් තවත් කොටස් නවයකට බෙදී ඇත. ඒවා විදසා නමින් හඳුන්වයි. සෑම විදසාවක්ම සූක්ෂ දසා නවයකට බෙදේ.

සෑම සූක්ෂ්ම දසාවක්ම ප්‍රනාත් දසා නවයකට බෙදේ. මේ බෙදීම අනුව සෑම දසා කොටසක්ම හිමිවන ග්‍රහයන් දසා පිළිවෙළෙහි දක්වා ඇත. මහ දසා අධිපතියා හා අන්තර් දසා අධිපතියා කේන්ද්‍ර ත්‍රිකෝණ වශයෙන් සිට බලවත් කාරක බලයක් සහිත නම් ඒ සීමාව කේන්ද්‍ර හිමියාගේ කර්ම විපාකයන්ගේ උසස් ඵල ඇතිකරන කාලයක් වේ. මෙම උසස් ඵල මොනවාදැයි තීන්දු කර ගැනීම සඳහා දසාධිපතියන් හිමි භාවයත් හා බලවත්වූ ආකාරයත් සිටි භාවයත් අනුව කල්පනා කළ යුතු වේ. එවිට ඒ ඒ භාවයන්ට අයිති කර්ම කොටස්වල විපාක මේ මේ යැයි නිශ්චය කරගත හැකිය. අන්තර් දසාධිපතියාගෙන් විදසාධිපතියාද, විදසාධිපතියාගෙන් සූක්ෂ්ම දසාධිපතියාද, සූක්ෂ්ම දසාධිපතියාගෙන් ප්‍රනාත් දසාධිපතියාද කේන්ද්‍ර ත්‍රිකෝණ ආදි වශයෙන් පිහිටීම ඵල දීමට නියමිත කර්ම කිිසිම බාධාවක් නොමැතිව ඉටු කිරීම සඳහා ශක්තිය ලැබීමට කාරණය වේ.

දසාධිපතියන්ගේ බලය හීනව, 6,8,12,3 ,11 ආදි වශයෙන් පිහිටා තිබීම එම දසා කාලයේදී ජන්මියාගේ උසස් කර්ම ඵල බාධක තත්වයන් නිසා ක්‍රමානුකූල නොවීමට හේතු වන්නේය. මහ දසා ඵල ප්‍රකාශ කිරීමේදී මහ දසා ආරම්භය කේන්දරයේ කවර ග්‍රහයෙකුගෙන් සිදුවී ඇති දැයි කල්පනාවට ගත යුතුය. ඇතැම් විට සූර්ය කේන්දරයට කාරක වූ ග්‍රහයෙකුගෙන් මහා දසාව ඇරඹිය හැකිය. එසේ වුවහොත් ඉතාම සුපරික්ෂාකාරිව ජන්මියාගේ ජීවිතයේ මුල් කාලය පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගැනීමට සිදුවනු ඇත. එයට හේතුව සූර්ය කේන්දරයේ පවත්නා දුර්වලතාවයක් හෝ වෙනයම් අනිටු බලපෑමක් නිසා ඉතාම සියුම් බාල අරිෂ්ට යෝගයන් ඇතිවිය හැකි නිසාවෙනි. කිසියම් අයෙකුගේ උපතක් ලග්නයට කාරක වන ග්‍රහයෙකුගේ මහ දසාවකින් ඇරඹේ නම් එය ජන්මියාගේ උපතේ සිටම කර්මය විපාක දීමට සූදානම් තිබෙන බව පැහැදිලි කරයි.මෙහිදී ජන්මියාගේ උපන් කර්ම බලයට අවශ්‍ය සැකසුම් උසස් ලෙස ඔහුගේ කර්මයට අදාළ වන ආකාරයෙන් පිහිටා නොතිබේ නම් එය බොහෝවිට දෙමාපියන්ට බොහෝ කරදරවලට මුහුණ දීමට සිදුකරන පිහිටීමකි. ජන්මියාගේ කර්ම ශක්තිය ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය සැලසුම් ජන්මියාගේ දෙමාපියන් සහ ස්ථානගත තත්වයන් වීම මෙයට ප්‍රධාන හේතුවයි. සුබ ඵල සහ එය ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය සැකසුම සහිත උසස් කේන්දරයක් සහිතව ඉපදීම වනාහි ජන්මියාටත් දෙමාපියන්ටත් යහපත් ජීවිත පදනමක් ගොඩ නැගීමට හේතු වන කාරණාවක් වේ.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

 

ඡ්‍යොතිෂවේදී

පී.එම්.රංජිත් මුදලිගේ

නාත්තන්ඩිය

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.