නිවෙස සාදන ඉඩම පරීක්ෂාව

ජූලි 5, 2019

නිවසක් ඉදිකිරීමට යෝජිත ඉඩම නිවස ඉදිකිරීමට සුදුසුද යන්න සෙවීමේ ක්‍රම කීපයක්ම ඉපැරැණි වාස්තු විද්‍යාවේ දක්නට ලැබේ. එම ක්‍රමය තුළින් නිසි පරීක්ෂාවට ලක්කර යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන ක්‍රමය තෝරාගෙන මැනවින් ඉටුකර ගැනීම, ඉක්මනින් නිවස ඉදිකිරීමේ ආරම්භක අවස්ථාවද වන්නේය. එවැනි ක්‍රම කීපයක් විමසමු.

සම්මානෙනා කුජනෙන

ශෙකෙ නොලෙලඛනෙනච

ගවංච සන්තිවාසෙන

භූමිඞ ශුධ්‍යති පඤ්චභිඞ

මෙම ශ්ලෝකයෙන් දැක්වෙන්නේ නොයෙක් ක්‍රම තුළින් භූමිය ගැළපේදැයි සෙවීමට භූමිය ඇමැදීම එක් ක්‍රමයකි. ඉඩම (ගෙපල) නගුලින් සෑමද (මෙය නගුල හා වියගහ සමඟ ගවයන් බැඳි ක්‍රියාවලියකි. එමෙන්ම නිවස සෑදීම යෝජිත ඉඩම් කොටසේ ගවයින් වාසය කරවීමද තවත් ක්‍රමයකි. මෙම සියලු ක්‍රම පඤ්ච ශුද්ධිය ලෙසද ඉපැරැණි ග්‍රන්ථවල සඳහන් වේ.

නොයෙක් ක්‍රම අනුව නිවස ඉදිකිරීමට නියමිත භූමිය ඇමදීම (අතුගෑම) එම භූමියේ ගවයින් වාසය කරවීම, ඖෂධ ජලයක් ඉසීම, එමෙන්ම ඖෂධ වර්ග ගැල්වීම යන්න එම පඤ්චවිධ භූමි ශෝධන ක්‍රම වේ.

භූමිය ගැළපේදැයි සොයන මෙම ක්‍රමය මෙන්ම තවත් එක් ක්‍රමයකි. ගෘහාරම්භයට ප්‍රථමයෙන් දක්නට ලැබෙන නිමිති ක්‍රමය . එය “සුබ පෙර නිමිති’ ලෙසද හැඳින්වේ. එනම් නිවස හිමිවන ගෘහ හිමියා එම යෝජිත භූමියට පැමිණෙන විට ඇතිවන විවිධ ක්‍රියාදාමයන්ගෙන් වන හෙළිවන වැදගත් කරුණු වේ. එනම් සුබදායක වූ වචන ඇසීම, වතුර පිරුනාවූ කළයක් දැකීම සක්හඬ ශ්‍රවණය වීම, දරුවකු වඩාගත් මවක් හෝ පියෙක් දැකීම, බෙර වාදනයක් ඇසීම, සූදු අඳුමෙන් යුත් ස්ත්‍රීන් දැකීම, රන් රිදියෙන් කරන ලද ආභරණ දැකීම, විවිධ ආහාර පාන දැකීම, එළදෙනක් දැකීම, අලි ඇතුන් දැකීම , අශ්වයන් දැකීම වැනි දේ දැකීම ඇසීම යහපත් වේ.

මෙම දේ නිසා ආයුෂ සැපත ධනය ලැබීම මෙන්ම නිවස ඉදිවීම ඉක්මනින් සිදුවන බව එකල පිළිගත් මතයකි. එමෙන්ම මේ පිළිබඳ වෙනත් සුබ ඵල ලැබෙන දේද සිදුවන බව මෙම ශ්ලෝකයෙන් පැවසේ.

ගණිකාචාං කුශං දීපං

මාලාං සුභූසිතාම්

තථා වෘෂර්‍ග¡ෘහාරමෙහ

නිවෙශෙ සමභීප්ටදා

මෙතනදී මේ නිසා ඇතිවන සුබ දැකීම් හා සිදුවීම් වන්නේ මද වැස්සක් වැසීම, මල්මාලාවලින් පැලඳි ළදැරියන් දැකීමද පහනක් මෙන්ම වෙසඟනක් දැකීමද එම යහපත් කාර්ය වේ.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

රත්න දේශපි‍්‍රය අමරසූරිය

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.