අති ප්‍රබල නිවාස නැකතක්

ජනවාරි 10, 2020

2020 වසර මුල යෙදෙන ප්‍රධාන ගණයේ නිවාස නැකතක් 2020 ජනවාරි මස 15 වෙනි දිනට යෙදේ. මෙදින රවි හිමි උත්‍රපල් නැකත ලබා තිබෙන අතර නිවාස ඉදිකිරීමට ශුභම නැකතක් ද වේ. මෙදින රවි සිටින නැකත දෙස ගැන බැලූ විට ප්‍රධාන වශයෙන් චක්‍ර තුනකට වැටේ.

කර්ම චක්‍රය, භූම නාග චක්‍රය හා නිවාස චක්‍රය යන නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා දී ඇති චක්‍රවලට ඉතා හොඳින් ගැළපෙන අතරම දින ශුද්ධිය ද දිනාධිපති කාක පක්ෂියා භෝජන වේලාවද යෙදේ. මුල්ගල් තබන වේලාවට ශනිහිමි කුම්භ ලග්නය උදාව පවතින නිසා කටක ලග්න හිමියන්ට මෙම හෝරාව ගත නොහැකි ය. කේතු, සිකුරු, රවි, සඳු, ගුරු හා බුධ ගේ දශාවලින් ජන්ම ලාභය ලබා ඇත්තන්ට හා එකී ග්‍රහයින්ගේ නැකත් වලින් උපත ලබා ඇති අයට සීහුම් වෙයි. පාද බෙදීම 2020.01.15 වෙනි බුද දින උදේ 6.33 ට ද, අත්තිවාරම් කැපීම එදින උදේ 08.04 ට මුල්ගල් තැබීම, උදේ 09.45 ට යොදා ගන්න. ශුභ දිශාව නැගෙනහිර වේ. අගනුවර කේන්ද්‍ර කරගෙන මුහුර්ත සාදා ඇත. ඒ ඒ පළාත්වලට වේලාවන් සකසා ගත යුතු ය. සැමට සෞභාග්‍යය හා සමෘද්ධිය ළඟා කෙරෙත්වා.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 16 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.