ආරූඪ පද ක්‍රමයට අනුවභයානක දුෂ්ට මරණ

අගෝස්තු 23, 2019

(සාමාන්‍ය ජන්ම සටහනකට මෙය නොපෙනේ)

කෙනෙකුගේ මරණයට හේතුකාරක වන කරුණු ගණනාවක් යෙදෙන බව දනිමු. ඒ අනුව අට අධිපති, ඒ හා සමගාමීව 22 වැනි දෙර්කාණාධිපති, (බාධක) බාධක ග්‍රහයෝ, 8 හා සම්බන්ධ අධිපති ශනි තමාට කුමන ඵලයක් දේද, එවැනි ශනිගේ ඒරාෂ්ඨක බලපෑම්, ආයු බලයේ ස්වභාවය (දීර්ඝ, මධ්‍ය, අල්ප) ආදී බොහෝ කරුණු අතර, මාරක ග්‍රහයෝග, මහා දශා, අතුරු දශා හා අපල කාලද (හදිසි මාරක) බලපානු ඇත.

කෙසේ වුවද පොදුවේ සලකන විට, භෞතික මරණය හා ආරූඪ ලග්නය අතර සමීප සම්බන්ධයක් යෙදෙන බව ද දැනුවත් වීමට අවශ්‍යය. සාමාන්‍යයෙන් අපි මරණය අට වැන්නෙන් නිවේදනය කරන අතර, මරණය ඉන් අටවැන්න වන තුන් වැන්නෙන් පෙන්වා දේ. භෞතික වශයෙන් මෙය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය කෙනෙකුගේ ආරූඪ ලග්නයෙන් ප්‍රකාශ වේ. මෙහිදී එක් අදහසක් වන (අප නොසලකා හරින) පසුගිය භවයන්හි සියලු කර්මයන් වර්තමානයේ දී නැවත නවීකරණය වන බවයි. උදා - ලෙසට උපතින් ගෙනෙන ආයු ප්‍රමාණය මෙම භවයේ කරන කියන කටයුතු මත අඩු හෝ වැඩිවිය හැකි ය. යමෙක් පූර්ණ ආයුෂ ජන්මය ලැබුවද, සමහර විටෙක එය මධ්‍යායු දක්වා අවකරණය වනු ඇත. එසේම අල්පායු බලයෙන් ජන්මය ලබාම හෝ බාලාරිෂ්ඨ යෝග බලයක් සමහර විටෙක පූර්ණ ආයුෂ දක්වා නවීකරණය වීමට ඉඩ ඇතිවේ.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

ඡ්‍යොතීර්වේදිනී,

එස්.එච්. වංසා ද සිල්වා

මාදින්නාගොඩ

 

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.