වයස්ගත ජනගහණය වැඩි රටක් බවට පත්වන ශ්‍රී ලංකාව

ඔක්තෝබර් 11, 2019

ශ්‍රී ලංකාව ඉක්මණින් වයස් ගතවන ජනගහණයක් සිටින රටක් බවට වාර්තාගත වී ඇත. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහණයෙන් සියයට දහයක් පමණ අවුුරුදු හැටට වැඩි වයස් ගතවූවන් ගෙන් සමන්විත වී ඇත. ඒ අනුව දෙදහස් විසි පහ වන විට ජනගහනයෙන් වයස් ගත වූවන් වැඩිහිටි ජනගහණය සියයට විසි දෙක දක්වා වැඩිවිය හැකි බවට ද වාර්තා වේ. එමෙන්ම මේ වන විට රටේ ජනගහණයෙන් පුද්ගලයින් අට දෙනෙකුගෙන් එක් අයකු වයස අවුරුදු හැටට වැඩි වැඩිහිටියකු බවට පත්ව සිටින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල පෙන්වාදී ඇත. දැනට පෙන්වා දී ඇති. පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් සියයට විසිහයක් පමණ ඇත්තේ නව යෞවන හා තරුණ පරපුරයි.

වැඩිහිටි ජනතාව වැඩිම රටක් බවට පත්වන අප රටේ වයස්ගතවූවන් පිළිබඳව වැඩි සැළකිල්ලක් හා වගකීමකින් කටයුතු කළ යුතු කාලයක් බවට පත්වේ.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.