ජීවිතයේ වයස කියන ආයුෂ යෝග

නොවැම්බර් 1, 2019

කෙනෙකුගේ ජන්ම පත්‍රයක් පරික්ෂා කිරීමේදී පළමුවෙන්ම පරික්ෂා කළ යුත්තේ ජන්ම පත්‍ර හිමියාට වැඩි කාලයක් ජීවත්වීමට හේතුවක් තිබේද නැතහොත් හීන ආයුෂ ඇති කෙනෙක්දැයි සොයා බැලීමයි.

\හීන ආයුෂ ඇත්තකුගේ කේන්ද්‍රයක අධ්‍යාපනය, විවාහය, රැකී රක්ෂා, වාසනාව ආදිය ප්‍රකාශ කිරීම නිශ්ඵල දෙයකි.

ධර්ම අර්ථ කාම මෝක්ෂ යන සියල්ලම ආයුෂයට මුල් වේ. ආයුෂ යනු වසර තිස්දෙකින් මෙපිට ස්වල්පායුෂද එතැන් සිට වසර හැත්තෑව දක්වා මධ්‍යායුෂයද එතැනින් පසු දීර්ඝායුෂද එතැනින් පසු උත්තමායුෂද වශයෙන් හඳුන්වයි.

වර්තමානයේ පරමායුෂ අවුරුදු 70 ත් 80 ත් අතර වේ. නියම ආයුෂ නොවලඳා පෙර කුසල් ක්ෂය වීමෙන් ආයුෂ ක්ෂයවීමට පුළුවන.

එකම ජන්ම පත්‍රයක වෙනස් ආකාරයේ අඩු ආයුෂ යෝගද වැඩි ආයුෂ යෝගද දැකීමට පුළුවන. සමහර විට අඩු ආයුෂ යෝග හෝ වැඩි ආයුෂ යෝග කීපයක්ද නැතහොත් එකම ආයුෂ යෝගයක්ද තිබුණහොත් බලවත්ම යෝගය පරික්ෂාකර ආයුෂ පිළිබඳව කිව යුතුය. කේන්දරයක් ලග්නාධිපති ඉතා බලවත්වද කේන්ද්‍රගතවූ ශුභ ග්‍රහයින් එම ලග්නාධිපතිගේ දෘෂ්ටියට ලක්වීද දීර්ඝායුෂ ලබන්නේය.

කේන්ද්‍රයක ලග්නයෙන් හෝ චන්ද්‍රයාගෙන් ශුභ ග්‍රහයෝ කේන්ද්‍ර ගතව සිටියේ නම් ගුරු ග්‍රහයාද ලග්නයෙහිද දසවැන්නේ පාපයෝ නැතිනම් පාප ග්‍රහයන් විසින් ගුරුගේ දෘෂ්ටියට ලග්න නොවන්නේ නම් එම ජන්මියා වසර 70 ජීවත්වන්නේය.

ශුභ ග්‍රහයෝ මුල ත්‍රිකෝණයට ගියේද, ගුරු උච්චව තැන්පත් වීද ලග්නාධිපතින් බලවත්වීද හෙතෙම වර්ෂ 80 ආයුෂ වළඳයි.

ජන්ම පත්‍රයක චන්ද්‍රයා කටක රාශියේ හෝ ලග්නයෙහිද හත්වැන්නේ ශුභ ග්‍රහයෙකුද සිටියේ නම් අවුරුදු 60 ක් ආයු වලඳන්නේය.

ශුභ ග්‍රහයන් 5 වැන්න හෝ 9 වැන්න වූ ත්‍රිකෝණ ස්ථානයකට ගියේද උපන් ලග්නය වෘශ්චිකය වී එහි ගුරු ග්‍රහයා තැන්පත්වීද එම ජන්මියා වසර 80 ජීවත් වේ.

අටවැන්න අධිපති 9 වැන්නේද ලග්නාධිපති අටවැන්නේද එම ග්‍රහ යුවලට පාප දෘෂ්ටි එල්ලවේද අටවැන්නාධිපති අශුභ ග්‍රහයකු වීද එම ජන්මියා ජීවත්වන්නේ වසර 27 පමණයි.

ලග්නය පාප ග්‍රහයන්ගෙන් තොරව චන්ද්‍රයා සමඟද ගුරු ලග්න ගතවද අටවැන්නේ ග්‍රහයන් නොමැත්තේද ශුභ ග්‍රහයන් කේන්ද්‍ර ස්ථානවලද එම ජන්මියා වසර 70 ජීවත් වේ. ගුරු සිකුරු ග්‍රහ යුවල කේන්ද්‍ර ස්ථානවල නම් වසර 100 ජීවත්වේ.

ලග්නය කටකය වී ගුරු ලග්නයේද සිකුරු කේන්ද්‍ර‍්‍ර ස්ථානයකද එම ජන්මියා වසර 100 ජීවත් වේ.

කේන්ද්‍රයක සෙනසුරු 9 වැන්නේද නැතහොත් ලග්නයේද පුර සඳු 12 වැන්නේ හෝ 9 වැන්නේද එම තැනැත්තාද වසර 100 ජීවත් වේ.

ලග්නය ගුරු හිමි ධනු හෝ මීන වී පාප ග්‍රහයෝ කෙන්ද්‍ර ස්ථානවල හෝ 8 වැන්න 5 වැන්න සහ 9 වැන්නේ නොසිටියේ නම් සිකුරු හෝ ගුරු ලග්න ගත වී නම් 9 වැන්න සහ 8 වැන්න ශුභ ග්‍රහයන්ගේ දෘෂ්ටියට ලක්වී නම් එම තැනැත්තාට වසර 100 ජීවත්වීමට හැකිය.

ලග්නයෙන් හෝ චන්ද්‍රයාගෙන් අට වැන්නේ ග්‍රහයන් නොමැතිව සිකුරු ගුරු දෙදෙනා බලවත්නම් සම්පූර්ණ ආයුෂ ලැබේ. ශුභ ග්‍රහයෝ ස්වක්ෂේත්‍ර බලයෙන් සුබ ස්ථානයකද ජන්මියාට වසර 60 ජීවත්වීමට ලැබේ.

ගුරු සිකුරු දෙදෙන කේන්ද්‍ර ගතවී සඳු 11 වැන්නේ සිටීද එම තැනැත්තාට පරමායුෂ ලැබේ. 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.