උඩරට හෙළ කලාවේ උරුමය සොකරි නාටකය

නොවැම්බර් 29, 2019

අඹෙන් උපන් පත්තිනි දෙවි අණයට

තඹෙන් තැනුව ලෝ හළඹේ අණයට

මේ අප කියනා රාග නුරාවට

මේ අපට වස් නැත පත්තිනි අණයට

ලක්දිව ගැමි ජනයා ව්‍යවහාරික බුදු දහම තුළට අනුගත වෙමින් ජීවිතයේ යම් යම් අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීමට බුදුන්ට, දෙවියන්ට, පුද පූජා පවත්වා තුණුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයත්, දෙවියන්ගේ පිහිට ආරක්ෂාව පැතීය. මේ සඳහා ගැමි ජනතාව අතර පාරම්පරික ඥානය තුළින් ගොඩනගා තිබූ නැටුම්, ගැයුම්, වැයුම් යොදා අලංකාර බලි ,තොවිල් ශාන්තිකර්ම තුළින් පිහිට පැතීමට ඔවුහු පුරුදු වූහ.

 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.