තනිකඩ දිවියෙහි වරද කාගේද ?

පෙබරවාරි 7, 2020

එක වහලයක් යට ජීවත් වන යුවල අතරින් 80% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අද ගත කරන්නේ යුග දිවියක් නොව විවාහක තනිකඩ දිවියකි. විවාහක තනිකඩයා යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කවුද යන්න ඔබට ප්‍රශ්නයක් පැන නැගිය හැකියි.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.