ව්‍යාපාරයේ දියුණුවට නාම පුවරුවක් සෑදීම

ජූලි 24, 2020

ඔබ කුමන ආකාරයෙන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළත් එම ව්‍යාපාරයේ ප්‍රචාරය සහ දියුණුව සඳහා නාම පුවරුවක් ස්ථාන ගත කිරීම අවශ්‍ය වේ. 

ව්‍යාපාරයට යොදන නාම පුවරුව අනුව ව්‍යාපාරයේ දියුණුව හෝ බිඳ වැටීම සිදුවේ. 

ගුප්ත විද්‍යාව අනුව යන්ත්‍රයක් ඇඳීම සඳහා ගනු ලබන තඹ , රිදී හෝ රන් පත්‍රවල නියමිත දිගක් සහ පළලක් ඇත. එසේම නාම පුවරු සෑදීමේදී ද නියමිත දිග පළලක් තිබිය යුතු බව පෙර ඍෂීන් විසින් පෙන්වා දී ඇත. 

නාම පුවරුවට යොදන නාමයද බලවත් විය යුතුයි. නාමයක් නිතර නිරත භාවිතා කරන විට එය සිය දහස් වර ජපවෙයි. ඒ හේතුවෙන් එම නම ප්‍රසිද්ධ වීමෙන් සුබ හෝ අසුබ පල ඇතිවීම ආරම්භ වේ. 

මේ නිසා නාම පුවරුවට යොදන නාමය ඡ්‍යොතිෂ විද්‍යාවට අනුකූලව සාදාගත යුතුයි. එසේම අයිතිකරුගේ ජන්ම ලග්නයට අනුකූලව නාම පුවරුවට වර්ණ යොදාගත යුතුය. 

එක් එක් ලග්න හිමියන්ට සුබ ඵල දෙන වර්ණයන් පහත දක්වා ඇත.

මේෂ ලග්නය සුබ වර්ණ රතු නිල් 

වෘෂභ ලග්නය සුබ වර්ණ රතු සුදු කොළ 

මිථුන ලග්නය සුබ වර්ණ කොළ කහ 

කටක ලග්නය සුබ වර්ණ සුදු කහ 

සිංහ ලග්නය සුබ වර්ණ රතු රන්වන් 

කන්‍යා ලග්නය සුබ වර්ණ සුදු කහ 

තුලා ලග්නය සුබ වර්ණ සුදු රතු 

වෘශ්චික ලග්නය සුබ වර්ණ කහ රතු 

ධනු ලග්නය සුබ වර්ණ කොළ සුදු 

මකර ලග්නය සුබ වර්ණ රතු නිල් 

කුම්භ ලග්නය සුබ වර්ණ කහ රතු 

මීන ලග්නය සුබ වර්ණ රතු කහ 

වාස්තු විද්‍යාව අනුව නිවසක දිග, පළල අනුව සකස් කරන වර්ගඵලය පොරොන්දම් එකොළහකට බෙදේ. මෙම පොරොන්දම් එකොළහින් සිව්වන පොරොන්දම වන ධන පොරොන්දම යොදා ගත හැකියි. 

 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.