ඉතා සුබදායක පොකුරු යෝගයක්

අගෝස්තු 9, 2019

2019 අගෝස්තු මස 12 වන සඳු දින උදේ 07.10 ට නැගෙනහිර දිශාව බලා පැළ සිටුවීම යහපති. ඉතා සුබදායක පොකුරු යෝගයකි. මෙම නැකතට පොකුරු වශයෙන් ඵල හටගන්න, සියලු පැළ වර්ග සිටුවීම යහපති. ඉන්නල, කොඩොල්, බතල, මඤ්ඤොක්කා ආදී දේ සිටුවීම යහපති.

වට්ටක්කා, පිපිඤ්ඤා, ඉරිඟු, බටු, තුඹ ආදී දේ ඇතුලු පැළ හටගන්නා එළවළු වර්ග සිටුවීමට හැකි නැකතකි. මොහොර්තිචින්තාමනියේ කවියකින් මෙසේ දක්වා ඇත.

පුවපල් පුවසලය සුවන විසා

අනුර මා නැකත් රේවති සියා වසා

මීන මිථුන සිංහ ශනි හෝරා විමසා

මෙකී නැකත් සඳු දින තිබුණි නොවලසා

බටු නම් කොළ තුනට මල් කැකුළු තුන දකී

වැල නම් කොළ තුනට ඵල පොකුරු නවයකී

අල නම් තුන බසී දැනගන්න නියතකී

පවසම් පොකුරු යෝගය සතට වැඩ දකී

ඉහත කවියෙන් විස්තර කළ පරිදි මේදිනට සඳු දිනයද පුවසල නැකතද සිංහ ලග්නයද ශනිගේ හෝරාවද ශනිගේ පංචම කාල හෝරාවද යෙදී ඇත.

ඒ නිසා මෙම නැකත ඉතාමත් ශුභදායක අන්දමට යෙදුණු පොකුරු යෝගයක් බව කිව හැකි ය. මුල, මා, අනුර, උත්‍රපුටුප, පුස, අද, සියාවස, රෙහෙන, හත, සුවන, කැති, උත්‍රපල්, උත්‍රසල යන නැකැත් හිමියන්ට මෙම නැකත වඩාත් ශුභදායක වේ.

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.