සෙනසුරු වක්‍රයෙන් මිදේ දරුවන්ට අපලයි

සැප්තැම්බර් 6, 2019

මේවන විට බ්‍රහස්පතිට අයත් ධනු රාශියෙහි වක්‍ර ගමනින් ගමන් කරන සෙනසුරු තම වක්‍ර ගමන් නවතා නැවත සුපුරුදු ගමනින් 2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන බුධ දින කිවිට අයත් පුවසල නැකතේ දෙවන පාදයෙහි ගමන් අරඹා පුවසල නැකතේ තුන්වන හා හතරවන පාදවලත් රවිට අයත් උත්‍රසල නැකතේ ප්‍රථම පාදයෙන් ගමනින් 2020 ජනවාරි 24 වන කිවිදින දක්වාම ගමන් කරනු ඇත.

කුඩා දරුවන් අතරේ වසංගත රෝග පැතිර යාම් සිදුවන කාලසීමාවක් බැවින් කුඩා දරුවන් ආරක්ෂාකර ගැනීම වැදගත් වන කාලයකි. මහජන ගෞරවයට පත් ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයකුට මෙන්ම උසස් නිලධාරියකුට ඉතා අශුභ මාරක ඇතිවන කාලසීමාවක් වේ. මහජන නියෝජිතයන් අතර වචන හුවමාරුවීම් ඇතිවන අතර කාන්තා හිංසන සිදුවීම් ද වර්ධනය වන කාලසීමාවක් වනු ඇත. විදේශීය වශයෙන් මගින් 100කට අධික පිරිසක් රැගත් ගුවන් යානයක් අනතුරට පත්වීමක් ද වාර්තාවන්නාවූ කාල වකවානුවක් ද වේ.

ඡ්‍යොතිෂවේදී-

රේණුක වික්‍රමසිංහ

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.