කුජ ග්‍රහයාගෙන් යෙදෙන ග්‍රහයෝග

ඔක්තෝබර් 4, 2019

කුජ ග්‍රහයා මිනිසාගේ ලෞකික දියුණුවට අවශ්‍ය කරන ආත්ම විශ්වාසය ඉදිරියට යන තේජවන්තගතිය, සටන්කාමී බව, ස්ථිර ගුණය, විවාද ශක්තිය, හිත හිතා නොසිට ක්‍රියාවෙහි යෙදෙන ශක්තිය, ක්‍රමානුකූල වැඩ සඳහා සැලසුම් කිරීමේ ශක්තිය, කඩිසර භාවය, පිරිස් නායකත්වය, පාලන බලය, ආරම්භ කරන ලද කාර්යය අතර මඟ නතර නොකර ඉදිරියට කර ගෙන යෑමේ ශක්තිය ලබා දෙන ග්‍රහයෙක් නිසා කුජ ග්‍රහයා මුල් කොට ගෙන යෙදෙන ග්‍රහයෝගයන් පිළිබඳව දැනුවත් වීම ඡ්‍යොතිෂය හදාරන ආධුනිකයින්ට, ආධුනික ඡ්‍යොතිෂඥයින්ට අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වන්නේ ය.

ඒ අනුව පහත දැක්වෙන්නේ කුජ ග්‍රහයාට කේන්ද්‍ර කොට ගෙන යෙදෙන ග්‍රහයෝග කිහිපයකි.

රුචක යෝගය.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.