ග්‍රහයන් සූර්යයා සමඟ එක්වී කාලගුණ පෙරළියක් සිදුකරයි

නොවැම්බර් 8, 2019

සූර්යයා තම වාර්ෂික ගමනේදී ‘රාශි චක්‍රය’ හරහා ගමන් ගන්නා බවක් පෙන්නුම් කරයි. දෘෂ්ටි මායාවක් ලෙසට සැලකිය හැකි මෙම ගමනේදී ඔක්තෝබර් 24 සිට නොවැම්බර් 21 දක්වා කාලය තුළ සූර්යයා ‘තුලා රාශිය’ තුළ දක්නට පිළිවන.

මෙහිදී බුධ, සිකුරු, ග්‍රහයින් ‘වෘශ්චික’ රාශිය තුළද අඟහරු ග්‍රහයා ‘කන්‍යා’ රාශිය’ තුළද දැකිය හැකි අතර නොවැම්බර් 10 වෙනිදායි පසු මෙයද ‘තුලා රාශිය’ තුළ දැකිය හැකිය. තවද ඉදිරි කාලයෙහි බුධ,සිකුරු, බ්‍රහස්පති යන ග්‍රහයින් තිදෙන නොවැම්බර් 22 න් පසු සූර්යයාත් සමඟ “වෘශ්චික රාශිය’ තුළ පිහිටන බැවින් එම පිහිටීම ‘ලෝක කාලගුණය කෙරෙහි තදින් බලපානු ඇත.

සායන ක්‍රමයට අනුව 2019 වසර අවසානයේදී එනම්, දෙසැම්බර් 21 වෙනි දින සිට සූර්යයා ‘ධනු රාශිය’ තුළ දක්නට ලැබේ. මෙම රාශිය තුළ ප්‍රබල ග්‍රහයින් දෙදෙනෙකු වන බ්‍රහස්පතිත් එමෙන්ම සෙනසුරුත් පිහිටා ඇති අතර අසල්වැසි රාශීන් තුළ බුධ, සිකුරු අඟහරු යන ග්‍රහයින් තිදෙන සැරිසැරීමද, ලෝක කාලගුණය කෙරෙහි දැඩි බලපෑම් ඇතිකරනු ඇතැයි අපගේ විශ්වාසයයි.

06 පිටුවට.......

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.