වාහන ලාභ ඔබට ලැබෙන ග්‍රහයෝග

ජනවාරි 24, 2020

ලග්නාධිපති 4, 9, 11 යන භාවගතව සිටීම වාහන හිමිකරන බලයකි.

මේෂ ලග්නයෙන් ජනිතව කුජ නවවැන්න ගතවීම වාහන ලබාදෙයි.

ගෝචරයෙන් කුජ ධනුවේ ගමන වාහන ලාභ ගෙන දෙයි. මේෂ ලග්නයෙන් ඉපදී කුජ 11 ගතවීම වාහන ලැබීමේ භාග්‍ය උදාවීමකි.

මේෂ ලග්නයෙන් ඉපදී කුජ දහ වැන්න වන මකර රාශියේ උච්ච වීම නිසා වාහන කිහිපයක හිමිකරුවෙක් වේ. සඳු ධනුවේ යෙදී ශනි මකර රාශියෙහි ඒරාෂ්ඨක ගමනේ දී වාහන අනතුරුවලට පත්වී පාඩුද සිදුවේ.

සිකුරු හිමි තුලා ලග්නයෙන් ජනිතව සිකුරු හතරවැන්නේ ගතවීම වාහන ලබාදෙන ග්‍රහ පිහිටීමකි. අලංකාර වූ නව පන්නයේ යානවාහන ලබයි. මිථුන ලග්නයෙන් ජනිතව බුධ හතරවැන්න ගතවීම, අලුත්ම වාහන ලැබීමකි. හතරවැන්නට රාහුගේ දෘෂ්ටිය ලැබී නම් පරණ වාහන මිලට ගෙන පාඩු සිදුවීමේ ග්‍රහ පිහිටීමකි.

කටක ලග්නයෙන් ජනිතව හතරවැන්නේ සඳු යෙදීම අලුත් වාහන ලබන පිහිටීමකි.

කටක ලග්නයෙන් ජනිතව එකොළොස්වැන්නේ සඳු බලවත්ව යෙදී තිබීම නිසා අලුත් වාහන විකිණීමේ ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවෙකු වේ. කන්‍යා ලග්නයෙන් ඉපදී බුධ ග්‍රහයා මිථුන රාශියේ යෙදීම නිසා ස්වඋත්සාහයෙන් ධනය උපයාගෙන වාහන මිලදී ගැනීමට හැකිවේ. මෙවන් අය බොහෝ විට පුද්ගලික පන්ති පවත්වා ධනය උපයා ගන්නන් ය.

මේෂ ලග්නයෙන් ජනිතව සඳු ලග්නගතව සිකුරු සමඟ යෙදීම වාහන යෝගයකි.

මේෂ ලග්නයෙන්ම ජනිතව සඳු හා සිකුරු නව වැන්න ගතවීමත් වාහන ලාභ උරුමකරවන ග්‍රහ පිහිටීමකි.

කටක ලග්නයෙන් ජනිතව සිකුරු නව වැන්නේ යෙදීම උපතින්ම යානවාහන ඇති නිවසක උපත ලබන පිහිටීමකි. උපතින් පසුවද දෙමව්පියන්ට තව තව වාහන ලැබී ව්‍යාපාර දියුණුවේ.

වාහන මිලදී ගැනීම හිතුමතේ කරන්න එපා. සෙනසුරු ඒරාෂ්ඨක යෙදුණා කාලය තුළ වාහනගැනීමෙන් වලකින්න. රවි සහ සඳු සිටි තත්කාල පරීක්ෂා කර බලා, විපත් නැකැත් මඟහැර වාහන මිලදී ගැනීම වැදගත් කරුණකි.

 

ප්‍රවීණ ඡ්‍යොතිර්වේදී ගොඩගම

ජයසේන ජයසිංහ

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.