මාර්තු මස 07 වැනිදා ශ්‍රී ලක්ෂ්මී යෝගයක්

පෙබරවාරි 28, 2020

“ශී‍්‍ර ලක්ෂ්මී යෝග“ බලයට ඉහත දිනය වන සෙනසුරාදා යෙදී ඇත. පූර්ණ වූ මෙම බලයට, ශනි දිනය, කුම්භ රවිය, කුම්භ ලග්නය , පුෂ නැකත, පුර දොළොස්වක තිථිය යන සියලු බලය යෙදී ඇති දුර්ලභ අවස්ථාවකි. එදින සූ.උදාව 6.21 ට වේ. එතැන් සිට පෙ.ව. 9.29 දක්වා එම බලය පවතී.

 

මෙවැනි බලවත් වේලාවක ශනිගේ අපල උපද්‍රව දුරුවීමට පූජාකර්ම, සෙත්කවි ලිවීම – කියවීම අභිවෘද්ධිමත් ව්‍යාපාර ආරම්භය, ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනය , යන්ත්‍ර පැළඳීම, ජපකිරීම් කටයුතු, යන්ත්‍ර ඇඳීම, තෙල් බෙහෙත් ලිප තැබීම , වාද – විවාද ජය පැතීම, ප්‍රභූන් , නීතිවේදින් හා යුද හමුදා කර්ම ආරම්භ කිරීම ආදි බලගතු කර්මවලට සුදුසු වේ.

මෙම කාලවේලාවේ දරු උපත් සම්බන්ධව හා උපදින දරුවන්ට මෙම බලය ලැබේ. මෙවැනි උපත් බල දරුවන් නිසා නිවසට “ශ්‍රී ලක්ෂ්මී” වාසනාව ළඟාවේ. නව ව්‍යාපාර ආරම්භය ඵලදීම් අදාළව කරන කටයුතුවලට වාසනා බලය ස්ථාවර වේ.

ඒ අනුව මෙම කාලය තුළ පෙ.ව. 5.20 - 7.04 දක්වාම කුම්භ රාශිය පවතී. සූ.උදාවට අනුව පෙ.ව. 6.22-6.32 දක්වාද ,පෙ.ව. 6.42 - 644 , 6.50- 6.53 , 7.00-7.03 යන කාල අදාළ කරගත හැකියි. එම කාලය පවතින අවස්ථාව තෙක් මීන රාශිය පවතින කාලය තුළ ද බලවෘද්ධිය යෙදී ඇත. ප්‍රබල දිනයක කාලවේලාවකි. තමාගේ ප්‍රබල අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමට හොඳ බල සහිතය.

සීහුම් :– අස්විද , මා, මුල – මෛත්‍රී, කැති, උත්‍රපල්, උත්‍රසල – සාධක, මුවසිරස, සිත,දෙනට – ක්ෂේම, පුනාවස, විසා, පුවපුටුප – සම්පත්, අස්ලිස, දෙට, රේවතී – ප. මෛත්‍රී වේ.

මෙම කාලසීමාවේ වගා, රැකවල් කටයුතු ඇස්වහ කටවහ දෝෂ දුරුවීමට හා කෘෂි උවදුරු දුරුකරගැනීමට ක්‍රම වේද ද සකස් කර ගැනීමේ බලය ඇත.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.