මුල් සංයෝග කරමින් සකස් කරනු ලබන ඖෂධ

ජූලි 12, 2019

කරවිල, මුරුංගා, සාරණ, තිබ්බටු, වැල්තිබ්බටු ආදී එළවළු

ඖෂධීය මෙන්ම ශාක ගුණයෙන් යුත් පෝෂණීය එළවළු විවිධ රෝගාබාධ සමනයට මෙන්ම නිරෝගීතාවය උදෙසා ආහාරයට ගැනීම පිළිබඳව අපේ පැරණි සමාජයේ පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබුණි.

එමෙන්ම ආයුර්වේද පොත පතේද එළවළු, එළවළු මුල් , ඇට ආදිය ප්‍රතිකාර සඳහා යොදා ගැනීම පිළිබඳවද දැනුම්වත් කර ඇත. යම් යම් රෝගාබාධ සඳහා දෙනු ලබන තෙල්, බෙහෙත්. කල්ක, ක්වාථ කෂාය ගුලි ආදි බෙහෙත් සඳහා බොහෝවිට එළවළු පමණක් නොව එළවළු මුල්ද යොදා ගනු ලැබුවේ එහි ඇති ඖෂධීය ගුණයන්හි ඇති ඉහළ ගුණාත්මකභාවය හේතු කොට ගෙනය.

සන්ධිවාත, ශීර්ෂවාත, කම්පවාත, සර්වා කැඩුම් බිඳුම් ,කන්නෑසීම බිහිරිබව, ආදි රෝගයන් සඳහා දෙනු ලබන විෂගර්භ තෛලයට කරවිල මුල්, එලබටුමුල්, සාරණ මුල්, එලබටුමුල් ප්‍රධාන කොට අත්තන , නික, දියලබු, අමුක්කරා, ඇත්තෝර, නියඟලා , කොහොඹපොතු, බෙලිමුල්, මිදිමුල්, රත්නිටොල්මුල් ,අමුක්කරා, සස්සඳ, බෙලිමුල්, මිදිමුල්, තොටිල මුල්, පළොල් මුල් , ඇද්දෙමට මුල්, පොල්පලා, ඉරමුසු, වරාමුල්, කරල්හැබමුල්, අරළු, බුළු, නෙල්ලි ඇතුළු තවත් ඖෂධ වර්ග තිහක් පමණ යොදාගනිති.

වාත පිත්ත සහ කඵජ මල දුෂිත රෝග ස්නානයෙන් ඇතිවන රෝග චර්ම රෝග හා සමේ පැහැය ඇතිකිරීමට දෙනු ලබන ගුෂ්කමූලකාදී තෛලය මෙම තෛලය සඳහා සාරණමුල්, මුරුංගා මුල්, ඇතුළු රාබු අල යුෂ දසමුල් , තිප්පිලිමුල්, රාබු අල , රසකිඳ, දුම්මැල්ල , තිප්පිලි, බැබිලමුල්, දියමිත්ත , සාරණ මුල්, සැවැන්දරා, මුරුංගා මුල්, සැවැන්දරා ,නිකමුල්, වදකහ, අරත්ත, වදකහ, සුවඳකොට්ටං සිවිය ඇතුළු ඖෂධ දහඅටක් පමණ යොදා ගනිති. හික්කාවට උන්මාද රෝගවලට අපස්මාර රෝගය ආදී රෝගවලට දෙනු ලබන සත්තවාදි තෛලයට මුරුංගාමුල්, නිකමුල්, නාරංමුල්, රත්නෙටොල් , යක්බේරියමුල්, දොඩම්මුල්, කුඩුමිරිස් මුල්, ලුණුවරණ මුල්, පාවට්ටාමුල්, මදුරුතලා මුල්, අවරිය මුල්, සුදුලූනු වරා මුල්, අරළු, නෙල්ලි, වදකහ, දෙහිමුල්, බුළු, අබ, රසකිඳ, වේලාමුල් යක්වනස්ස මුල්, කුබුරු ඇට දවුල්පොතු ඇතුළු තවත් ඖෂධ රැසක්ම යොදාගනු ලබන අතර කොහොඹ තෙල් , තලතෙල්, හා මීතෙල්ද එරඬු තෙල් හා ගිතෙල් ද සමගින් ගොරක යුෂ , හරංකහ යුෂ ද යොදා ගනිති.

දසටසන්නි රෝග සන්ධිගත වාත ශීර්ෂ රුජා සූතිකා රෝග, සර්පවිෂ, උන්මාද, අපස්මාර, ආදී රෝග සඳහා නස්‍ය පාන අභ්‍යංග සඳහා දෙනු ලබන දිව්‍යංගනාදී තෛලය කරවිලමුල්, එරඬුමුල්. හික්මුල්, ගම්මිරිස්මුල්, දේවදාර , අරළු බුළු, නෙල්ලි, කුරුඳුමුල්, මලබුලත් නැටි සමඟින් එරඬු තෙල් , මී තෙල් සමඟින් පොල්තෙල්ද , දේවදාර ,අසමොදගම් ,දෙවුදුරු, ගම්මිරිස්, ඉඟුරු, තිප්පිලි, ගජ තිප්පිලිද, පත්පාඩගම්, හා හිගුරුපියළිද එක්කර ගනී. උගුරේ ඇතිවන වේදනාවට උගුරු කැසීමට අධික කැක්කුම සමඟ රෝග ඇතිවී වේදනා අවස්ථාවේදී පරීක්ෂාකර දෙනු ලබන කණ්ඩමාල ගුලිය , වැල්තිබ්බටු මුල්, පෙනෙලගෙඩි, පල්ලමානික්කම් ,පුස්කර කොත්තමල්ලි, හරන්කහ, සාදික්කා, සීනක්කර අමුක්කරා , සුදුළූනු , සවිඳලුණු, පෙරුම්කායන්, පස්කුළු ,පෙරුම්කායන්, කරාබු , වළඟසාල්, ඇතුළු ඖෂධ වර්ග හතළිහකට අධික ප්‍රමාණයක් ගනු ලබන අතර එම කණ්ඩමාලගුලිය උගුරේ සියලු ලෙඩට ගුණවත් වේ. සියලු සන්නියට දෙනු ලබන විජයරාම බෙහෙත් ගුලිය සඳහා තිබ්බටුමුල්, සාරණමුල්, අරළු, වැල්මී, කොට්ටන් , සීනක්කාරන් , හිරියල්, පුස්කර , තිප්පිලි, ත්‍රිවර්ග ගන්ධක පෙරුම්කායන් , කොත්තමල්ලි, තිප්පිලිමුල්, සුඳුහඳුන්, සාදිලිංගම් , දේවදාර , මාසක්කා ඇතුළු තවත් ඖෂධ අටක් පමණ යොදා ගනිති.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

 

බත්තරමුල්ල පැළවත්ත
රාජපුර වෙද මැදුරේ

ප්‍රධාන ආයුර්වේද වෛද්‍ය
සුමිත් එම්.පී. රාජපුර

සටහන –  එස්.එස්.එස්. ප්‍රනාන්දු

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.