සමාජයේ වැරදි වැටහීමක් ඇති නම ඇසූ විට බය බුලත් හා පුවක්

ඔක්තෝබර් 25, 2019

බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමය අනුව කියන්නේ බුලත්විට කන්න එපා. පිළිකා ඇතිවෙනව කියාය. නමුත් බුලත් පුවක් නිසා පිළිකා ඇතිවෙනවද?

මේ පිළිබඳව හොඳට සිතා බලන්න. මෙහිදී කථා කරන්නේ බුලත් පුවක් මිස හුණු, දුම්කොළ පිළිබඳව නොව, බුලත් විටට වඩා පිළිකා , ලිංගික දුබලතාවයන්, පෙණහැල්ල අක්‍රියවීම ඇති කිරීම, ස්නායු රෝග හටගැනීම, ඇස් පෙනීම දුර්වලවීම, මෙම රෝගයන් දුම්පානය නිසා, හටගනී.

වෛද්‍යවරු බුලත්විට පිළිබඳව පෝස්ටර්, රූපවාහිනී දැන්වීම් ,දේශන මඟින් නිතර කථා කළත් සිගරැට්ටුව පිළිබඳව වෛද්‍යවරු කලාතුරකින් කථා කරයි. බුලත් විට හා සිගරැට්ටුව ගත්තොත් වැඩි වශයෙන් හානිකර ඇත්තේ දුම්පානයයි. නමුත් සමාජයට පෙන්වන්නේ බුලත්විටයි. මෙහිදී හුණු දුම්කොළ විස සහිත පිළිකා ඇති කිරීමට සමහර අවස්ථා ඇත.

එයත් බුලත් හපය කටේ හක්කේ තබාගෙන සිටීමත් වැඩි වෙලාවක් කටේ තබාගෙන සිටිනා නිසයි, බුලත්විට හොඳට නිතර හපනවා නම් ඔය කියන පිළිකාව ඇතිවෙන තත්ත්වය උදාවන්නේ නත. බුලත් විටේ දුම්කොළ සහ හුණු ඉවත් කර ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ නම් විසක් නැත. බුලත්විටට ඖෂධීය හුණු ටිකක් සාදා ගැනීමට හැකි අතර ඒ සඳහා කුඹුක් කොළ උපයෝගී කරගනී. හුණු හදාගන්නා විදිහ මෙම ලිපිය තුළ සඳහන් කර ඇත.

බුලත් හා පුවක් දේශීය වෙදකමේ ඖෂධ වශයෙන් භාවිතා කරන අතර මේ රටේ බටහිර වෙදකම බිලිගන්න පෙර සිංහල වෙදකම හා ආයුර්වේද වෙදකම පැවති අතර එම වෛද්‍ය ක්‍රමවලට ප්‍රතිකාර කිරීම්වලදී බුලත්හට ප්‍රධාන තැනක් හා ඉහළ ස්ථානයක් හිමිවේ. මේ රට තුළ ආගමික වශයෙන් හා ජන බැඳීම් අනුවත් සියලුම උත්සව අවස්ථාවලදීත් ලංකාවේ විශේෂ ගෞරවයක් බුලත්වලට හිමිවේ. කියන තරම් බුලත් පිළිකා කාරකනම් ලංකාවේ සියලු කටයුතුවලට බුලත් ගනීද?

ඉන්පසුව පුවක්, දත් හා විදුරුමස ශක්තිමත් කිරීමට හැකියාවක් ඇති අතර පුවක්, පෙති පුවක්, කරුංකා පුවක්, විටපුවක්, කැපූ පූවක් වශයෙන් කොටස් කීපයකට හඳුන්වන අතර පුවක් වර්ග කීපයක්ද ඇත. සිංහල පුවක්, රට පුවක්, හම්බාන් පුවක් වශයෙන් වර්ග ඇත.

මෙහිදී හම්බාන් පුවක් හා රට පුවක් වැඩි වශයෙන් පෙති පුවක් වශයෙන් වියළීමට ගනී. වියළි පුවක් ඖෂධ රැසකට ගන්නා අතර සමහර කෂාය සඳහාද වියළි පෙති පුවක් ගනී. සිංහල පුවක් වැඩි වශයෙන් බුලත්විටට ගනී. පුවක් කල් තබාගැනීමට මඩ පුවක් වශයෙන්ද සාදා භාවිතයට ගන්නා අතර මඩ පුවක් නරක්වී ඇත්නම් එම පුවක් බුලත්විටට සුදුසු නැත. තවත් විශේෂ දෙයත් තමයි පුරාණයේ සිට බෞද්ධ පින්කම් කටයුතුවලදී දැහැත් වට්ටිය පිළිගැන්වීම. මෙහිදී බුලත් පුවක් දෙකම ඇතුළත් වී දැහැත් වට්ටිය සැකසී ඇත. කියන තරම් බුලත්, පුවක් අහිතකරනම් දැහැත් වට්ටියකට ගනීද, දෙවන කරුණ නම් අහිතකරතාවයක් ඇත්නම් බුලත් ශ්‍රී ලංකාවේ උතුම් සංකේතයක් වශයෙන් ඉදිරියට ආවේ කොහොමද?

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

දේශීය පාරම්පරික වෛද්‍ය
දේශබන්ධු
ඩී.පී.ඒ.පාලින්ද

 


 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.