ස්වභාව දහමට අනුව වයස්ගතවීම

ජනවාරි 31, 2020

වයස්ගත වීමේදී හටගන්නා මෙවැනි රෝග හා සංකූලතා පිළිබඳ දැන ගැනීමේ වැදගත්කම වන්නේ එවැනි රෝග හටගැනීමට පෙර හැකිතාක් දුරට වළක්වා ගැනීමත් හටගත් රෝග සුවපත් කර ගැනීමත් මෙන්ම එම රෝග තවදුරටත් වර්ධනය වීම වළක්වා ගැනීමටත්ය.

වයස්ගතවීම යනු ස්වභාව ධර්මයේ අංගයකි. ශරීරය දිරා යයි. මානසික ස්වභාවය පිරිහේ .ජරාවට යයි. ජරාවට පත්වීම දුකකි. ජරාපි දුක්ඛෝ යනු ආර්ය සත්‍යයකි. එනම් කවර කරුණක් පදනම් කර ගෙනවත් වෙනස් කළ නොහැකි විශ්ව ධර්මතාවයකි.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.