පෝෂණ ගුණයෙන් රජෙක් වන කිරිබත්

අගෝස්තු 2, 2019

කිරිබත් සෑදීමේදි කිරිබත් ක්‍රම කීපයකට සෑදීමට හැකි අතර විශේෂිත සහල් වලින් සාදන ලද කිරිබත් විවිධ ගුණයෙන් හා රෝග රැසක් සුව කිරීමටද සමත් වේ. ඊට අමතරව සුදු කිරිබත් හා රතු කිරිබත් ලෙස දෙවර්ගයක් ද ඇත. මීට අමතරව කිරිබත් විවිධ නම්වලින් හඳුන්වනු ලැබේ. ඉඹුල් කිරිබත්, පැණි කිරිබත්, කෑලි කැපූ කිරිබත් , මුං කිරිබත් , නෙළුම් සහල් මිශ්‍ර කිරිබත්, දිය ලබු කිරිබත්, කඩල කිරිබත්, තල කිරිබත්, ගොටුකොළ කිරිබත්, රාබු කිරිබත්, සුදු කිරිබත්, රතු කිරිබත්, හුණු සහල් කිරිබත්, විශේෂ සහලින් සාදන කිරිබත් , කොල්ලු කිරිබත්, බඩඉරිඟු කිරිබත් වේ.

විශේෂ සහල් වශයෙන් ගොඩ හීනටි, මඩහීනටි ,සුවඳැල්, රන් කහවනු, මඩතවාලු, පච්චපෙරුමාල්, ස්වංජාත. කුරුල් තුඩ, කහට සහල්, දොළොස් මස්, විශේෂ සහල් වශයෙන් සඳහන් කළ හැකි අතර මීට අමතරව තවත් නම්වලින් විශේෂ වී වර්ග ඇත. විශේෂ සහලින් ගුණය වැඩි වන්නේ කිරිබත් ලෙස පිසීමෙනි.

මෙතැන් සිට පැහැදිලි කරන්නේ කිරිබත් හා එහි ගුණාත්මකතාවය හා සුවකළ හැකි රෝගයන් පිළිබඳවයි. ඉඹුල් කිරිබත් මේ සඳහා වඩාත් සුදුසු නාඩු හෝ සම්බා ලංකා සහල් බත පිස නිවෙන්න පෙර කලින් සාදාගත් පැණිපොල් මැදට දමා ගෙඩියක් වශයෙන් රෝල්කරගන්න. මේ සඳහා කොලපතක් හා පොලිතින් උරයක් භාවිතා කළ හැකිය. කුඩා ළමයි පි‍්‍රය කරයි.

මල බද්ධය නැති කරයි. අස්ථි වර්ධනයට උපකාරි වේ. වැඩිහිටි අයටත් සුදුසුයි. නිදිබර ගතිය ඇති නොවේ. රතු සහල් කිරිබත් මෙයටත් නාඩු හෝ සම්බා ගත හැකියි. කිරිබතට රට සහල් ගැළපෙන්නේ නැත. මෙයින් ඉඹුල් කිරිබත් මෙන් සෑදිය යුතුයි. එයට පැණි පොල් වෙනුවට ලුණු මිරිස් හෝ ලුණු සමඟ කරවල තෙල් දාපු එකක් ගෙන සෝයා තෙලින් සාදා භාවිතා කළ හැක. ගුණය, බඩගින්න ඇතිවීම ප්‍රමාද කරයි. බර ආහාරයකි. වෙහෙසවී වැඩ කරන අයට උදේ ආහාරයක් වශයෙන් ඉතාම සුදුසුයි. වැය වන ශක්තිය නැවත උදාකර දෙයි. පැණි කිරිබත් මේ සඳහා ඉහත සඳහන් සහල් වර්ග සුදුසුවන අතර කිරිබත් පිසෙන විට පොල් පැණි කිතුල් හරි, මී පැණි හෝ එක්කර මදගින්නේ පිසගත යුතුයි.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

දේශීය පාරම්පරික වෛද්‍ය
දේශබන්ධු ඩී.පී.ඒ.පාලින්ද

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.