බඩගින්න වඩවන මළබද්ධය නැතිකරන උළුහාල්

ජූලි 3, 2020

ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට සුවය ලබාදෙන උළුහාල් සෙම් පිටකරන හා සෙම්නසන ගුණයකින්ද ලේ පිරිසුදු කරන හා ඉදිමුම් නසන ගුණයකින්ද සමන්විතවේ. ඖෂධ රැසකටම ගනු ලබන උළුහාල් ආහාර වශයෙන්ද ඉතා වැදගත් වේ. 

එනම් ආහාර රසවත් කිරීමට හා ආහාරවල ගුණාත්මකභාවය වැඩිකරන ඖෂධයක්ද වන බැවිනි. විශේෂයෙන් උළුහාල්වල මලබද්ධය නසන ගුණයක්ද පවතින අතර සම ආරක්ෂා කිරීමේ ගුණයක්ද පවතී. ශරීර කාන්තිය ඇති කරන අතර ස්නායුවලටද උළුහාල් හිතකර තත්වයක් ඇත. වාත රෝග ඇතුළු වෙනත් රෝගාබාධ සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමේදී ලබාදෙනු ලබන ඖෂධ බොහොමයකටම උළුහාල්ද සංයෝග කරගනී. උළුහාල්වල ඖෂධීය තත්ත්වයන් ගැන චරක සංහිතාවේද දක්වා ඇත. සිංහල භාෂාවෙන් උළුහාල් මෙන්ම උලාරිසි යනුවෙන් සඳහන් වන අතර සංස්කෘත බසින් එය බහුපර්ණී, මේථිකා, දීපනී, ශීතවීර්යයා, පීතබීජා, මේථිකා, ගන්ධබීජා, බහුපර්ණී මේථී ආදී නම්වලින් හඳුන්වා ඇත. 

උණ, අරුචිය, අජීර්ණය, වමනය, අර්ශස්, උදරශූල, බඩපිපුම, අතීසාරය, පාචනය, ඇඟ උණුකරවා යෑම, යෝනි හා ගර්භාෂගත රෝග ආදී රෝග රැසකටම සුවය ගෙනෙන උළුහාල් සමහර එළවළු හා මාළු පිණි රසවත් කිරීමට ද යොදාගනු ලබයි. 

අසමොද දෙක තිපල් තිකුලු සාරණ කලුදුරු     ලසුනු ත් 

සිව්යද මිරිකුලු ඇට මල් ගජතිප්පිලි වේද     අබ ත් 

කුබුරුදු ඇට අස්ගොදු කොතබුරු සුගු     උළුහාලු ත් 

වෙඩරු ඇට ද සිරි තේක්කු කලද කලද කිරාමෙ     හැම ත් 

නොසිහිල් දියරෙන් අඹරා තිබ්බටු පමණට ගුලි     කර ලා 

සුනිමල් පවනේ වියළා කරඩු තුලක     සුරකිව ලා 

සැම කල්මද දෙන වාතෙට පැන් උණුකර දෙව     ගුලි ලා 

නොවකල් ඇගරුජා සියලු තිකුලු කසායට     දුර ලා 

අජීර්ණත් පිත් දෙකටද වෙන වෙන හෝ ඉඟුරු     යුෂි න

 රත්පිත් බඩරද දෙකටද වෙන වෙන හෝ දෙව     එයුෂි න 

ඊට යළිත් උණුදියරද ඉරුවා රදයට දෙනු     වෙ න 

අමුක්‍රාත් යුෂයෙන් දෙනු අර්ශස් ලෙ යන     නාසගු න 

උළුහාල් ග්‍රෑම් සියයක පවතින පෝෂණත්වය තෙතමනය ග්‍රෑම් 17.7, ශක්තිය කැලරි 333, ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 262, මේදය ග්‍රෑම් 5.8, කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්‍රෑම් 44.1, කැල්සියම් ග්‍රෑම් 90, තයමින් මයික්‍රොග්‍රෑම් 340, රයිබෝප්ලේවින් මයික්‍රොග්‍රෑම් 290, නියැසීන් මිලිග්‍රෑම් 1.1, තවද උළුහාල්වල විටමින් බී හා සී පොටෑසියම් යකඩ වැනි අත්‍යාවශ්‍ය ඛනිජලවණ රාශියක්ම අඩංගුව පවතී. උළුහාල් රක්ත ශෝධන ගුණයෙන්ද ඉහළ තත්වයක පවතී. මේනිසා සම ආශි‍්‍රතව ඇතිවන යම් යම් රෝග සඳහා සම කැසීම, සම පළු දැමීම, බිබිලි දද හා කුෂ්ඨ වැනි රෝග හටගත් විට සුවයට දෙනු ලබන ඖෂධවලට විශේෂයෙන් උළුහාලුත් එක්කරගනී. උළුහාල් රසයෙන් කටුක හා තිත්ත වන අතර ගුණයෙන් ලඝු ස්නිග්ධතා තීක්ෂණ වේ. 

මදන මෝදකය 

උළුහාල් සමඟින් ඖෂධ වර්ග දහසයක් පමණ එක්කරගන්නා මදන මෝදකය, උළුහාල් ,තිකුලු තිපල් ,කකුළුසුඟු, කොට්ටන්, කොත්තමල්ලි, සහිඳලුණ, ශධී තාලිසපත්‍ර කට්ඵල, නාමල්, අසමෝදගම්, යමානි වැල් බී, දෙදරු සමඟින් කංසා ඇට සහ කොළද ගිතෙල්ද මී පැණි යන ඖෂධ වර්ග ද වේ. 

 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.