හෝමාගම විතානට පිළිතුරු

2003 ක් වූ ජූලි 16 දින ජන්ම ලාභය ලත් මෙම කේන්ද්‍රය හිමි ඔබට උපතේ සිට කුජ මහ දසාව 2006.12.04 තෙක් අසුබ විය. දැනට ඔබ ගෙවන්නේ 2024.12.04 දක්වා රාහු මහ දසාවයි. රාහු වෙන අයට මෙන් ඔබට අසුබ නැත. හේතුව රාහු සිටිය යුතු හොඳම ස්ථානය දහ වැන්න වන නිසයි. කෙසේ නමුදු කුජ, චන්ද්‍ර 7 ට රවි, ශනි 11 ට සුබවන අතර දැනට රාහු මහ දසාවේ සිකුරු අතුරු දසාවද ගෙවන නිසා ඔබ සාමාන්‍යපෙළ විභාගයේ උසස් ප්‍රතිඵල උදාකරගත හැකි අතර ප්‍රබල වෛද්‍ය යෝගයක්ද පවතිනු නිසා ඒ අංශය ජය ගත හැකි වනු ඇත. 2018.06.22 න් පසු රාහු මහ දසාවේ සිකුරු අතුරු දසාද, 2021.06.22 දක්වාද ඉන් පසු රාහු දසාවේ වේ. සඳු සිකුරු දසා ලෙසින් දිගින් දිගටම සුබයි. ඔබ වෛද්‍යවරයෙකු වනු නොඅනුමානයි. 

Posted Date: 
Friday, මාර්තු 8, 2019 - 00:00
Category: 
ඔබේ හඳහන අනුව