බෙන්තොට තිලකසිරිට පිළිතුරු

1951 ක් වූ අගෝස්තු 10 දින ජන්ම ලාභය ලත් මෙම කේන්ද්‍රය හිමි ඔබට දැනට 2001.11.14 සිට සිකුරු මහ දසාවයි. එය 2021.11.04 දක්වා සුබයි. ඉන්පසු උදාවන්නේ 2021.11.04 න් පසු රවි මහ දසාවයි. විශේෂයෙන් රවි ලේ දෝෂ ඇති කරන කාලයක් නිසාද රවි, කුජ සමග හතර වැන්නේ නිසාද පපුවට අසුබ මතු කෙරේ. කොලෙස්ටරෝල් අවදානම අවම කරගතහොත් කිසිම ගැටලුවක් ඇති නොවේ. සැර, උෂ්ණ මෙන්ම තෙල් ආහාර අවම කළයුතු වේ. ඔබ කිසියම් ව්‍යාපාරයක අතගසනවා නම් උසස් ආදායම් ලැබීමට මෙය හොඳම කාලය වේ. ඒ නිසා ඔබ බෞද්ධ අයකු නම් බෝධිපූජා තබා කතරගම දෙවිඳුට භාර හාර වී එම කටයුතු ආරම්භය සුබ වනු ඇත. 

Posted Date: 
Friday, මාර්තු 8, 2019 - 00:00
Category: 
ඔබේ හඳහන අනුව