ඡ්‍යොතිෂවේදි සම්පත් එස්.කල්පගේ බණ්ඩාරගම

2020-12-24 18:30:00
2020 වර්ෂය එළඹෙන තෙක් රටවාසී, ලෝකවාසි අප සියලු දෙනා දෑස් දල්වාගෙන බලා සිටියේ බලාපොරොත්තු රැසක් පොදි බැඳගෙනය. වෙනත් වසරවල උදාවන වාටත් වඩා සුවිශේෂත්වයක් මෙම 2020 වසර කෙරෙහි ජනතාවට තිබුණි. 2020 වසර උදාවීමට අභිමුව තිබියදීනම් 2019 දෙසැම්බර්...