ඡ්‍යොතිෂවේදී-කොත්මලේ විජිත ඩී. ලියනආරච්චි

2021-01-07 18:30:00
රවි බුධ ආධිත්‍ය යෝගය, ගුරු ශනි යෝගය, සත්කලත්‍ර යෝගාදියෙන් ද මුල 01, 02, 03, 04 පුවසල 01, 02, 03, 04 උතුරු සල 01 යන පාද නවයක් ගතකොට මකර රාශිය මකර නවාංශකය, උතුරු සල 02 පාදය ආශි‍්‍රතව ජනවාරි 28 ගුරු දින පෙරවරු 03.30 ට සිකුරු මකර රාශිය...
2020-11-26 18:30:00
දණ්ෂිණායනය හේමන්ත සෘතුවෙහි වෘශ්චික රවි 15 භාග ඉල්මහේ පුර පසළොස්වක තිථිය ලත් නොවැම්බර් 30 වෙනි සඳුදින පස්වරු 03.14 ට මධ්‍යය සිදුවෙන රාශිය වෘෂභ, රෙහෙණ, දෙක පාදය ආශි‍්‍රතව ඡායා චන්ද්‍රග්‍රහණයක් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් දැඩි මුවහත් වීමකින් ක්‍...
2020-10-08 18:30:00
ඔක්තෝබර් 23 කිවි දින පෙ.ව. 10.45 සිට සිකුරු කන්‍යාවේ නීචවෙමින් දක්ෂිණායනය හේමන්ත සෘතුවේ තුලා රාශි 7 භාගය වප් මහේ පුර අටවක තිථිය හෙවත් නොවැම්බර් 17 කුජ දින පෙ.ව. 01.03 දක්වා පවතින්නේ ය. චන්ද්‍ර ශනි සංයෝගය - චන්ද්‍ර සිකුරු ත්‍රිකෝණ...
2020-10-01 18:30:00
මිථුන, කන්‍යා, ධනු, මීන - හංසයෝගය, මේෂ, කටක, තුලා මකර - සස යෝගය,  මේෂ, මිථුන, කටක, සිංහ, කන්‍යා, තුලා, ධනු, මකර - මීන ගජකේෂරී යෝගය,  රාශි දොළසටම වෙශී, වොශී, උභයචාරි, අනථා, අමල චන්ද්‍රාධි, වල්ලකී යෝග, මේෂ, වෘෂභ, මිථුන, වෘශ්චික -...
2020-09-17 18:30:00
වෙශී,  සුනථා,  අනථා,  දුරුධරා,  වල්ලකී,  රාශි දොළසටම  යෝග  උදාවද  මේෂ, කටක,  තුලා,  ධනු,  මකර,  මීන,  සිංහ,  කුම්භ  රුචක  යෝගයද  මේෂ  මිථුන, කටක -...
2020-08-27 18:30:00
දක්ෂිණායනය, ශරත් ඍතුවේ සිංහ රවි 16 භාග බිනර මහේ පුර තුදුස්වක තිථිය, චන්ද්‍ර කුජ චතුර් කෝණ දෘෂ්ඨිය , කටක, රාශිය කටක, නවාංශකය පුවපල් නැකත, සිව්වන පාදය, බුධ ආධිත්‍ය යෝග බලය ඇතුළුව යෝග රැල්ලක් ද ආශි‍්‍රතව සැත්තැම්බර් 01 වෙනි කුජ දින අලුයම 02....