පී.ඒ. කපුරුබණ්ඩාර ආරච්චි තලාතුඔය විශේෂ

2020-12-10 18:30:00
උදෑසන හිස්බඩ කොළ කැඳ කෝප්පයක් පානය කිරීමෙන් සියලුම ගුණ අන්තර්ගත බලය ශක්තිය, ලැබෙන අතර කායික මානසික සුවය ද ලැබේ. පිෂ්ටය අඩංගු නිසා ශරීරයට අවශ්‍ය ශක්තිය ලැබේ. පොල්කිරි මිශ්‍ර කරන නිසා මේදය මගින් ශරීර ශක්තිය ලැබේ. නිවුඩු හාලෙන් පිළියෙල...
2020-10-22 18:30:00
සුදුලූනුවල අඩංගු රසායනික ගුණයන් දන්තවේදනා (දත් කැක්කුම) සුවකිරීමට ද යෝග්‍යය. සුදුලූනු තෙල් හෝ පොඩිකරන ලද සුදුලූනු ස්වල්පයක් ආබාධිත දත මත හෝ කුහරය තුළට දැමීමෙන් දත් කැක්කුමෙන් ක්ෂණික සුවය ලබා ගත හැක.සුදුලූනු යයි කී විටම අපේ මතකයට නැගෙන්නේ...