කතුවැකිය

රට දැයට හිතකාමි ලෙසින් පෙරමුණ ගත්තු බොරු මුසා බස් දොඩන අයයි අද බල වත්තු

මැයි 31, 2019

රට දැයට හිතකාමි ලෙසින් පෙරමුණ ගත්තු

බොරු මුසා බස් දොඩන අයයි අද බල වත්තු

ඒ ලෙසින් කරනවිට අවැඩ ලෙස ගිනි පත්තු

සිතෙයි සැමහට ඔවුන් වගේ යයි වන සත්තු

 

මුදල පසුපස ගොසින් කරන විට අකට යුතු

මංමුලා වූ ලෙසින් වේවි නීතියට නතු

අපේකම බිලිවෙලා ගියොත් අන් අයකු සතු

කුමට රට තුළ දිවිය ගෙවනවද දිනේ මතු

 

කේළමට හුරුවෙලා සිටින අය අද රටේ

අදහසින් අන්දවී එකිනෙකා හා ගැටේ

සිය වරද පටවමින් තවත් කෙනෙකුගෙ පිටේ

නිකරුනේ සැරිසරණ අය සිටිති රට තොටේ

 

මව්බිමේ අභිමානෙ විලස වැදු මවු කියා

කියන අය නොදුටු ලෙස යාවි මග හැර පියා

පිට රටට ගැති ලෙසින් සිටිති සිය මුව අයා

මෙවන් උන් පරගැතුන් වේය තිරිසනු නියා

 

තණ්හාව ආසාව දුරුර එකමුතු කමින්

බැඳුණ අත්වැල වටී එකම සොහොයුරු පෙමින්

මොනම බලවේගයක වුව නපුර දුර ලමින්

ඔබ අපට දිවි ගෙවනු හැකිය දහමින් සෙමින්

 

බුදුදහම පළමුකොට අදහනා අය තොසේ

පෙරමුණේ වැජඹුනහ කිසිදු සැක නැති ලෙසේ

ඒ දහම දෙවෙනි කොට තකනවුන්හට කෙසේ

දඬුවමක් දිය යුතුද සිතනු මැන නිසි ලෙසේ

 

තණ්හාව ආසාව සිත දරාගෙන ගොසින්

රටේ කොටසක් මිලට විකුණනා අදහසින්

විවිධ වූ කපටි වූ දුර නොදකිනා ඇසින්

ගියොත් මහ මග අතරමංවේවි රුදු ලෙසින්

 

වංචාව දූෂණය දැක දැකම අභි මුවේ

වගකීම පැහැර හැර ඔවුන් මහ මග දිවේ

නුදුරු දින රට දැයේ ආගමේ දිවි සුවේ

අහිමි වී යන බවක් දැනී හදවත දැවේ

 

මවුපියන් නොහදුණන පිරිස වැඩි වී රටේ

ඔවුන් සැමවිට අඳුරු අගාදෙට ඇද වැටේ

වැදු මවට සලකනා ලෙස රටට හැම විටේ

සැමදෙනා එකමුතුව එකතු වෙමු එක මිටේ

 

එක මවගෙ දරු කැළක් සේ දිවිය ගත කෙරූ

යුගය වැඩි ඈත නොව එයයි රට කළ සරූ

නිදහසේ අදහසින් එදා අවි අත දැරූ

සිතනු මැන සොහොයුරනි ඔබය ඒ හෙළ විරූ

 


                                                                                                                                              අජිත් ධර්මසිරි