ජ්‍යෙතිෂ්‍ය ලිපි

2020-10-15 18:30:00
සෙනසුරු හත්වැන්නෙහි සිටින ජන්ම පත්‍ර හිමියන්, හිමිකාරියන් විවාහයට මහත් බියක් දක්වන බව නොරහසකි. මේ අස්ථාන භීතිය පදනම් රහිත බැව් පෙර, අපරදිග ජ්‍යෙතිෂඥයන්ගේ පර්යේෂණවලින් පැහැදිලිව සනාථ වී ඇත. සෙනසුරු හත්වැන්නේ සිටීම අනෙකාට මරු කැඳවීමක් හෝ...
2020-10-15 18:30:00
2020.11.20 පස්වරු 13.23 ට මකර රාශියට පැමිණ 2020 දෙවැනිවරටත් ගුරු නීච වේ. මනුෂ්‍යයාගේ දියුණුවට, සැපයට, ගුණ ගරුක භාවයට, අධිපති ගුරුයි. ධනකාරක ද ඔහුමය. මෙයට කලින් මේ අවුරුද්දේම 2020 මාර්තු 30 ගුරු නීච වුණි. එහිදී එම මකර රාශියේ සෙනසුරු සහ උච්ච...
2020-10-15 18:30:00
තත්කාලයෙන් ප්‍රශ්න විසඳීමේදි ප්‍රශ්න කරන කාරණය අතීතයට සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ද වර්තමානයට සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ද, අනාගතයට සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ද යන්න පැහැදිලි කර ගැනීම ඉතා වැදගත්ය. ඒ අනුව ප්‍රශ්න ලග්නයත් සමඟ පළවෙනි දෙර්කාණය උදාවී ඇත්නම් ප්‍රශ්නය...
2020-10-15 18:30:00
යම්කිසි වැදගත් සිදුවීමක් සිදු වන අවස්ථාවකදී එම වෙලාවේ එම සිද්ධියට අදාළව උදාවන ග්‍රහයින් පාලක ග්‍රහයින් ලෙස ක්‍රිෂ්ණ මූර්ති පද්ධතියේ සඳහන් වෙයි. මෙම පාලක ග්‍රහයින්ගේ න්‍යාය මහාචාර්ය ක්‍රිෂ්ණ මූර්ති පඬිතුමාට සොයාගැනීමට උපකාර වූයේ වෘහත්...
2020-10-15 18:30:00
බුධ මණ්ඩලය තුළ පැහැදිලි කතිරයක් පිහිටීම ඉතා ප්‍රබල දෛවය රේඛාවන් පිහිටීම මඟින් ඉහළට යන රේඛා පිහිටීමත් කුජ මණ්ඩලයන් හොඳින් පිහිටි අය ව්‍යාපාරිකයන්ය .ඉපැරණි හස්ත රේඛා ශාස්ත්‍රයෙන් එක් එක් අය සඳහා ගැළපෙන රැකියාවන් හඳුනාගත හැකිය. කෙනෙකුගේ කුජ...
2020-10-15 18:30:00
ඕනෑම ජන්ම කේන්ද්‍රයක ධර්ම ස්ථානය හා කර්ම ස්ථානය වන නවවැන්න හා දසවැන්න අධිපතියන් යම් භාවයක එක්ව යෝගවීමෙන් හෝ එම අධිපතීන් ස්ථාන මාරු කර ගැනීමෙන් ධර්ම කර්මාධිපති නම් රාජ යෝගය උදා කරයි. මෙම රාජ යෝගය ජන්මියාට උසස් ජීවන තත්ත්වයක් ලබාදීමට නියමිත...