ලග්න පලාපල

2020-03-12 18:30:00
ලාබදායක සතියක්වෘෂභ ලග්න ඔබේ කේන්දරයේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 6,7,8,9 යන භාවස්ථානවලයි. සිතට අසහනය ගෙන දෙන රෝග පීඩා පිළිබඳව නිතර අසන්නට සිදුවෙයි. සතිය මැද පටන් ගැනීමට පෙරාතුව දුරබැහැර ගමනක් යෙදෙනු ඇත. සතිය මැද අවසානය වීමට පෙර රැකියාවේ වෙනසක්...
2020-03-05 18:30:00
අමතර ලැබීම්සමගිය සාමයට කරුණු සැලසෙමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 3, 4, 5, 6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. උසස් පුද්ගලයන්ගේ ඇසුරට කටයුතු සැලසෙන කාලයකි. මව්පිය උරුමයක් වෙනුවෙන් නිතර වෙහෙසීමට සිදුවේ. එමෙන්ම නිතර ඇවිදිලි ඇතිකරන...
2020-02-27 18:30:00
විශේෂ සැලසුමක් හදිසි මුදල් ලාබයක් හිමිකරන සතියක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 12, 1, 2 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ඇත. වෙනදාට වඩා පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන කාලයකි. විශේෂ සැලසුමකට අත්සන් කිරීමට මඟ සැලසෙන බවක් පෙනේ. අලුත් ඥාති මිත්‍රාදීන්...
2020-02-20 18:30:00
සහෝදර උපකාර විශේෂ සැලසුමක් වෙනුවෙන් කටයුතු සූදානම් වන කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 9, 10, 11 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. අමතර ගනුදෙනුවක් සිදුකරගන්නා කාලයක් වන අතර සහෝදර පක්ෂයෙන්ද උදව් උපකාර සැලසෙන බවක් පෙනේ. නිතර නිවසට යන එන කෙනෙකු පිළිබඳ...
2020-02-13 18:30:00
වාහන ගණුදෙනුවෙනදාට වඩා අවිවේකී සතියක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 5,6,7,8 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරනු ලබයි. පවුලේ ගැටලු කීපයක් වෙනුවෙන් මූලිකවීමට සිදුවන අතර තමාට වැඩිහිටියෙකුගේ දෝෂාරෝපණයකටද ලක්වීමට සිදුවේ. නිතර මනසට පීඩාකාරි ලෙස කටයුතු කීපයක් සිදුකරයි...
2020-02-06 18:30:00
විදෙස් ඥාතියෙකුගෙන් උපකාරඉදිරි සැලසුමක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් ඇති කරන කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 2, 3, 4, 6 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. අවිවේකී සතියක් වුවත් එදිනෙදා වැඩ කෙරෙහි වගකීමෙන් කටයුතු කරන කාලයකි. වාහන මිලදී ගැනීමක් සම්බන්ධ කටයුතු කෙරෙහි...