ලග්න පලාපල

2019-07-18 18:30:00
 සහෝදර බැඳීම්තනතුරු ලාබයක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් වැඩි කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 10, 11, 12, 1 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. වැඩි වගකීමක් තමා පිට පැවරෙන කාලයකි. නොසිතූ ගැටලුවක් විසඳා ගැනීමට අසල්වැසි සහය පැතීමට සිදුවේ....
2019-07-11 18:30:00
 වාහන ගණුදෙනුවක් මෙතෙක් පැවැති ගැටලු කීපයක් මඟහැරී යමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 6,7,8,9 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. පවුලේ අය අතර ජනපි‍්‍රයත්වයට පත්වන අන්දමේ කරුණු කීපයක් ඇති කරයි. එමෙන්ම පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ තීරණ...
2019-07-04 18:30:00
 ප්‍රභූ උපකාරඅවිවේකී ලෙස සතිය ආරම්භවන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳුගේ ගමන 3, 4, 5, 6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. අමතර වියදම් බහුල කාලයක් වන බැවින් එදිනෙදා කටයුතු පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. නිතර පවුලේ අය සමඟ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති කර ගනී. ගේ දොර...
2019-06-27 18:30:00
 කොන්දේ ආබාධයක්අවිවේකී වුවත් තම කටයුතු නිසි අයුරින් කරගෙන යාමට හැකිවන සතියක් වන අතර සඳුගේ ගමන 1,2,3,4 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. ලැබීම් අතින් යහපත් වන අතර හදිසි වියදම් වලටද හේතු යෙදෙන කාලයකි. තමා සතු බඩුබාහිරාදිය පරිස්සම් කරගත යුතු...
2019-06-20 18:30:00
 වාහන ගනුදෙනුවක්පවුලේ සතුට සමාදානයට කරුණු සැලසෙමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 9, 10, 11 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. මෙතෙක් පැවැති මුදල් ගැටලුවකින් නිදහස්වීමට මඟ සැලසෙන කාලයකි. පවුලේ දානමය පින්කමක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම්...
2019-06-13 18:30:00
ගේ දොර අලුත්වැඩියාවක් තනි තීරණ ගැනීමෙන් තමාට අවාසිදායක කාලයක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 6,7,8,9 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරනු ලබයි. තමා හමුවීමට නිතර පැමිණෙන කෙනෙකු නිසා ගැටලුකාරි බවක් ඇතිකරන සතියකි. එමෙන්ම පියපස ඥාතියෙකු පිළිබඳ සිත් කලකිරෙන පුවතක්...