ලග්න පලාපල

2020-02-20 18:30:00
සහෝදර උපකාර විශේෂ සැලසුමක් වෙනුවෙන් කටයුතු සූදානම් වන කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 9, 10, 11 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. අමතර ගනුදෙනුවක් සිදුකරගන්නා කාලයක් වන අතර සහෝදර පක්ෂයෙන්ද උදව් උපකාර සැලසෙන බවක් පෙනේ. නිතර නිවසට යන එන කෙනෙකු පිළිබඳ...
2020-02-13 18:30:00
වාහන ගණුදෙනුවෙනදාට වඩා අවිවේකී සතියක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 5,6,7,8 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරනු ලබයි. පවුලේ ගැටලු කීපයක් වෙනුවෙන් මූලිකවීමට සිදුවන අතර තමාට වැඩිහිටියෙකුගේ දෝෂාරෝපණයකටද ලක්වීමට සිදුවේ. නිතර මනසට පීඩාකාරි ලෙස කටයුතු කීපයක් සිදුකරයි...
2020-02-06 18:30:00
විදෙස් ඥාතියෙකුගෙන් උපකාරඉදිරි සැලසුමක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් ඇති කරන කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 2, 3, 4, 6 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. අවිවේකී සතියක් වුවත් එදිනෙදා වැඩ කෙරෙහි වගකීමෙන් කටයුතු කරන කාලයකි. වාහන මිලදී ගැනීමක් සම්බන්ධ කටයුතු කෙරෙහි...
2020-01-30 18:30:00
වාහන ගනුදෙනුවක්හදිසි ආදායම් මාර්ග කීපයකට කටයුතු සැලසෙමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 11,12,1,2 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. අමතර ගමන් බහුල වන කාලයකි. එමෙන්ම නිතර පදිංචියෙන් පිට වාසයට කරුණු ඇති කරයි. තීරණ ගැනීමේදි වෙනදාට වඩා...
2020-01-23 18:30:00
වාහන ගනුදෙනුවක්වගකීම් බහුල කරන කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 8,9,10,11 යන භාවස්ථාන වල සිදුවනු ලබයි. පවුලේ කටයුතු වෙනුවෙන් පැවැති වගකීමක් පැහැර හැරෙන කාලයකි. වෙනදාට වඩා හිතේ නොසන්සුන්තාවයකින් කටයුතු කරයි. මත ගැටුමකට මුල්වන අන්දමේ කරුණු කීපයක්...
2020-01-16 18:30:00
ලොතරැයි ජයග්‍රහණ අතමිට සරු වුවත් වගකීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භවන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 5,6,7 ,8 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. නීති ගැටලුවකට මැදිවීමට ඉඩ ඇති කාලයක් බැවින් එදිනෙදා කටයුතුවලදී කල්පනාකාරි වීම වැදගත් වේ. වෙහෙස ඇති...