ලග්න පලාපල

2019-09-19 18:30:00
සතුටුදායක සතියක්සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 1, 2, 3 යන භාවස්ථානවලයි. සතිය පටන් ගන්නේ සතුටුදායක අයුරිනි. පී‍්‍රතිමත් ගමන් බිමන් සඳහා ඇරැයුම් ලබයි. තමාට හිතවත් අයගෙන් උපකාර ලැබෙන කාලයකි. කුඩා දරුවන් සම්බන්ධව නිතර අවධානයෙන් සිටිය යුතු කාලයකි....
2019-09-12 18:30:00
නොගැලපෙන ඇසුරක්අවිවේකී සතියක් වන අතර සඳුගේ ගමන 10,11,12 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. අමතර වියදම් දැරීමට සිදුවන කාලයකි. එමෙන්ම මව්පස ඥාතියෙකු පිළිබඳ සිත්තැවුලක් අසන්න ලැබේ. සමාජ සේවා කටයුතු පිළිබඳ දැඩි කැපවීමක් දැරීමට සිදුවේ. වෙහෙස ඇති ගමනකටද...
2019-09-05 18:30:00
වගකීම් පැහැර හැරීමක්වෙනදාට වඩා අවිවේකී සතියක් වන අතර සඳුගේ ගමන 7,8,9,10 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි.හදිසි වගකීමක් තමා පිට පැවරීමට ඉඩ ඇත. බාහිර කටයුතු සම්බන්ධ වගකීම් වැඩිකරන කාලයකි. එමෙන්ම ආගමික සැලසුමක් වෙනුවෙන් වැඩි කාලයක් යොදන බවක් පෙනේ....
2019-08-29 18:30:00
සිතේ නොසන්සුන්තාවයක්පැවැති අවිවේකී බව මඟහැරී යමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 4, 5, 6, 7 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. පවුලේ කෙනෙකු නිසා සිතේ නොසන්සුන්තාවයක් ඇතිවන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් සිදුකරයි. හදිසි තීරණයක් හේතුවෙන් ගැටලු...
2019-08-22 18:30:00
 විශේෂ ගනුදෙනුවක් වරින් වර සිත් කලකිරීම්වලට හේතු සැලසෙන කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 12,1,2,3 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. පවුලේ ගැටලු කීපයක් නිරවුල් කර ගැනීමට වැඩිහිටි සහය පතන කාලයකි. නිතර තමාට දෝෂාරෝපණ එල්ල විය හැකි බවක් පෙනේ. විශේෂ...
2019-08-15 18:30:00
 වගකීම් පැහැර හැරීමක්  පවුලේ කෙනෙකුගේ කටයුතු වෙනුවෙන් ඇපකැපවී කටයුතු කිරීමට සිදුවන කාලයක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 10,11,12 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. ආදායම් තත්වය වරින් වර වෙනස් කරන කාලයක් වන අතර හදිසි මුදල් වැයවීම්ද වැඩිකරයි....