වාස්තු විද්‍යාව

2020-10-15 18:30:00
කෝණ මාසවල නිවාස කටයුතු හා විවාහ මංගල කටයුතු අසුබ බව සැළකේ. එබඳු කෝණ මාස 04 ක් වර්ෂයක් තුළ යෙදේ. මෙම වසරේ තුන්වන කෝණ මාසය ඔක්තෝබර් 17 දින අවසන් විය. කෝණ මාසයෙන් අනතුරුව අති ප්‍රබල නිවාස නැකතක් මෙම ඔක්තෝබර් 29 වන දිනට යෙදේ. පංචාංග ශුද්ධ...
2020-09-24 18:30:00
ගෘහයක් ස්ථාපිත කිරීමේදී පැරැණි අය විසින් පිළිපදින ලද නොයෙක් වත් පිළිවෙත් ඇත. නැකැත්කරු විසින් හෝ පාද බෙදීම කරන ශිල්පියා විසින් හෝ එම කරුණු කල් ඇතිව කියාදෙනු ඇත. වර්තමානයේ එසේ දැනුවත් කිරීමක් නැත. ඒ නිසා වර්තමානයේ නිවාස ඉදිකරන තරුණ...
2020-09-03 18:30:00
ජලය මිනිසාගේ ප්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයකි. නිවසට ජලය ලබාගැනීමේ පහසුකම අතිශයින්ම වැදගත් වේ. නාගරික ප්‍රදේශ වල මෙන්ම ඇතැම් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ද රජයේ පොදු ජල පහසුකම් ලැබී තිබුණත් වර්තමානය වන විට 80% ක් පමණ ප්‍රදේශවල ජලය ලබා ගන්නේ ගෙවත්තේ තනා ගනු...
2020-08-27 18:30:00
වාසයට සුදුසු හා වාසනාවන්ත නිවස ශි‍්‍රයා කාන්තාව සිටින නිවසයි.එවන් නිවාස දිනෙන් දින දියුණුවට පත්වන අතර නිවැසියෝ සියලුම දෙනා සැනසීමෙන් ජීවත් වෙති. එහෙත් ශි‍්‍රයා කාන්තාව යනු අදෘශ්‍යමාන දේවතාවියක් නම් නොවේ. සෑම කුල කාන්තාවකටම ශි‍්‍රයා...
2020-08-27 18:30:00
ළිඳ කැපීම සම්බන්ධ කරුණු ගියවර ලිපියෙන් සාකච්ඡා කළ අතර, අද දෝෂ සහිත ළිඳට පිළියම් කවරේද යන්න සාකච්ඡා කරමු. ඔබගේ ළිඳ ප්‍රධාන දොර ඉදිරිපිට නම් හෝ (අභියස) බැලූවිට පැත්තෙන් පෙනේ නම් හෝ, උළුවහු කඳේ සිට මිදුල දෙස බැලීමේදී ළිඳ දර්ශනය වේ නම්, ‘කූප...
2020-08-20 18:30:00
නිවසක් හෝ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේදී අද බොහෝ දෙනා ‘වාස්තු’ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. තට්ටු ගෙයක් නිර්මාණයේදී පඩිපෙළ (තරප්පු පෙළ) ් ස්ථාන ගත යුත්තේ කෙසේද? කුමන දිශාවට එය සුදුසුද? යන්න පිළිබඳ අද සාකච්ඡා කරමු තරප්පුව :–නිවසේ හෝ...