වාස්තු විද්‍යාව

2020-02-13 18:30:00
නිවසක් ඉදිකිරීමේදී බොහෝ සෙයින් දෝෂ ඇතිවන ප්‍රධානම ස්ථානය වන්නේ වහලයයි. වාස්තු විද්‍යානුකූලව මෙන්ම කල්පනාකාරීව වහලය නිර්මාණය කර නොගතහොත් එහි දෝෂ තත්වයන් නිවසේ පදිංචි අයට තදින්ම බලපානු ඇත.තනිඵල වහලය මනුෂ්‍ය වාසයට අශුභ වන අතර, දෙපල වහලය ශුභය...
2020-01-16 18:30:00
2020 ජනවාරි 30 බ්‍රහස්පතින්දා උත්‍රපුටුප නැකත පුර විසේනිය තිථිය පවතී. උත්‍රපුටුප නැකත විසේනිය තිථිය ගෙවල් සෑදීමට උතුම් වේ. දුරුතු මස යෙදුණ මකර රවියද ඉතා සුබයි. ගුරු දිනයද ඉතා සුබයි. ධර්ම අර්ථ, කාම සැප හා ශ්‍රීය ඇති කරයි. මුහුර්ත පංචක...
2020-01-09 18:30:00
2020 වසර මුල යෙදෙන ප්‍රධාන ගණයේ නිවාස නැකතක් 2020 ජනවාරි මස 15 වෙනි දිනට යෙදේ. මෙදින රවි හිමි උත්‍රපල් නැකත ලබා තිබෙන අතර නිවාස ඉදිකිරීමට ශුභම නැකතක් ද වේ. මෙදින රවි සිටින නැකත දෙස ගැන බැලූ විට ප්‍රධාන වශයෙන් චක්‍ර තුනකට වැටේ.කර්ම චක්‍රය,...
2020-01-02 18:30:00
මිහිමත ජීවත්වන හැම කෙනෙකුටම ජීවත්වීම සඳහා සුදුසු හෙවත් අවශ්‍ය හැම පහසුකමක්ම සපයා ගැනීමේ විශ්ව ශක්තිය ප්‍රදානය කර ඇත. ඒ ආහාරය, ලෙඩට, ඖෂධ, ආරක්ෂාව වශයෙනි. බහු විධ ජනතාවකට අත්‍යවශ්‍ය එකම දෙය ආහාරයයි. දෙවැන්න ඇඳුමයි. තෙවැන්න පදිංචි නිවසයි. හතර...
2019-12-12 18:30:00
වාස්තු විද්‍යාව විද්‍යාත්මක විෂයක් වශයෙන් ප්‍රායෝගිකව යොදා ගැනෙන්නේ ඉඩම සහ නිවස ගොඩනැගීමේදී පමණක් නොවේ. ප්‍රායෝගික භාවිතාව අනුව ඉහත දෙඅංශය වෙනුවෙන් වාස්තු විද්‍යාව යොදා ගැනෙන ආකාරය සහ අවස්ථා ඕනෑ තරම් ය.බොහෝ දෙනෙක් ඉඩමේ සහ ස්ථාපිත නිවසේ...
2019-12-12 18:30:00
වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවසක් ඉදිකිරීමේදී වහල ඉතා වැදගත් වේ. මෙය සවිමත්ව හා අලංකාරව මෙන්ම වාස්තු දෝෂ වලින්ද තොරව තිබිය යුතුය. බොහෝ නිවෙස්වල වාස්තු දෝෂ බහුලව දක්නට ලැබෙන්නේ වහලයේය. එබැවින් පළපුරුදු වඩු කාර්මිකයෙකු ලවා වහලය සකසා ගත යුතු අතර...